Maatregelen en noodverordening

Home > Inwoners > Coronavirus in Zoetermeer > Maatregelen en noodverordening

Maatregelen en noodverordening

RSS

Landelijk zijn maatregelen genomen om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Regelmatig past de rijksoverheid deze maatregelen aan. De noodverordening beschrijft de vertaling van deze maatregelen voor onze regio (Haaglanden). Bekijk de actuele situatie.

Maatregelen

Om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan zijn in Nederland verschillende maatregelen ingesteld. Op de persconferentie van 19 mei werd duidelijk dat de komende maanden de maatregelen versoepeld gaan worden.

Het kabinet begint met het aanpassen van maatregelen in de buurt, lokaal. Dat geeft weinig drukte op straat, in het verkeer en in het openbaar vervoer. Dan volgen aanpassingen op regionaal niveau, dan op landelijk niveau.

Bekijk de veelgestelde vragen en het overzicht van wanneer wat weer mag tussen 1 juni en 1 september 2020.
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus

Naleving van de belangrijkste basisregels is nu belangrijker dan ooit. Daarom blijft voor iedereen gelden:

  • Schud geen handen.
  • Was vaak uw handen.
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten en gooi deze daarna weg.
  • Werk zoveel mogelijk thuis
  • Houd 1,5 meter afstand (2 armlengtes) van anderen.
  • 70-plussers of mensen met een kwetsbare gezondheid zijn extra voorzichtig.
  • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
  • Vermijd drukte (ga weg als u geen 1,5 meter afstand tot anderen kunt houden).

Noodverordening

In de regio Haaglanden, dus ook in Zoetermeer, geldt tijdens de coronacrisis een noodverordening. Hierin staan de maatregelen van het kabinet uitgewerkt. Ook geeft de noodverordening extra bevoegdheden aan de burgemeester. Deze kan bijvoorbeeld winkels en parkeerterreinen sluiten of boetes uitdelen als de maatregelen niet worden nageleefd. De noodverordening kan, wanneer nodig, aangepast worden.

De meest recente noodverordening staat gepubliceerd op de website van de Veiligheidsregio Haaglanden.

Handhaving

Heeft u vragen over hoe de gemeente met handhaving van de maatregelen omgaat? We hebben voor u een aantal vragen en antwoorden opgesteld.

Coronavirus - vragen en antwoorden handhaven maatregelen

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.