Hulp bieden en hulp krijgen

Home > Inwoners > Coronavirus in Zoetermeer > Hulp bieden en hulp krijgen

Hulp bieden en hulp krijgen

RSS

Wilt u hulp aanbieden of heeft u zelf hulp nodig? Of heeft u geldzorgen? Hier leest u waar u kunt helpen of u zich kunt aanmelden.

Afstand houden van elkaar betekent niet dat we niet naar elkaar omkijken. Veel inwoners willen graag helpen.

Hoe kan ik hulp bieden?

Wilt u iets doen voor een ander? Dan kunt u zich als vrijwilliger aanmelden op het platform Zoetermeer voor elkaar ( www.zoetermeervoorelkaar.nl/coronahulp-kom-in-actie). Hier kunt u aangeven wat u kunt aanbieden of reageer op een hulpvraag van een inwoner of een organisatie.

Hoe kan ik hulp krijgen?

Burenhulp nodig? Op het platform Zoetermeer voor elkaar kunt u aangeven wat uw hulpvraag is.

Bent u ouder en heeft u een hulp nodig? Dan kunt u contact opnemen met Palet Welzijn.

Heeft u praktische ondersteuning nodig omdat u in een lastige situatie zit? Dan kunt u contact opnemen met Stichting Piëzo.

  • Bel 06-5194 8552 of 06-1171 5238 (maandag t/m vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur)
  • E-mail: info@stichtingpiezo.nl

Heeft u geldzorgen?

Voor grote en kleine vragen over geldzaken en rondkomen, kunt u contact opnemen met de gemeente. De gemeente kan u helpen als u:

  • een adviesgesprek wilt over uw geldzaken, dus ook als u geen schulden heeft
  • moeite heeft met het op orde houden van uw geldzaken
  • schulden heeft

Meer informatie vindt u op de pagina Hulp bij geldzaken en schulden.

Algemene informatie over geldzaken vindt u ook op de website van het Nibud

Heeft u noodopvang voor uw kinderen nodig?

De kinderopvang, (kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderopvang) en het basisonderwijs zijn gesloten tot en met tenminste 17 januari 2021.

Heeft u of uw partner een cruciaal beroep en heeft u kinderen in de leeftijd van 0 tot 14 jaar? En lukt het niet om opvang voor uw kinderen te regelen? Dan kunt u gebruik maken van 'noodopvang' in Zoetermeer. Er is ook 'noodopvang' voor kinderen voor wie maatwerk nodig is vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie.

Maakt u normaal gebruik van kinderopvang of gaat uw kind naar school?

  • Dan kunt u voor opvang terecht bij uw eigen kinderopvang, of tijdens schooldagen bij de eigen school.
  • In de schoolvakantie is er geen noodopvang op school.
  • De noodopvang in de kinderopvang geldt enkel voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken en geldt tijdens de gebruikelijke openingstijden.

Belangrijk: als uw kind (lichte) verschijnselen heeft van neusverkoudheid of griep dan moet u zelf opvang regelen.

Vragen over kinderopvang

Heeft u een vraag over kinderopvang? Of komt u er niet uit? Mail dan naar noodopvang0-14@zoetermeer.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.