Centraal Park

Home > Inwoners > Centraal Park

Centraal Park

De grote Dobbe is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder stimuleren en zorgen dat er altijd iets te beleven is. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park.

Samenspraak

De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van de samenspraakreacties een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied. Op 11 oktober hebben we de laatste versie van het ontwerp aan belangstellenden gepresenteerd. Binnenkort kunt u daarop reageren via doemee.zoetermeer.nl. Daarna verwerken we alle opmerkingen in het samenspraakverslag. Tot slot leggen we het verslag samen met het ontwerp ter besluitvorming voor aan het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.

Omgevingsspreekuur elke tweede dinsdag van de maand

Om u persoonlijk te spreken over de ontwikkelingen, is er een maandelijks omgevingsspreekuur met de projectmanager(s). U kunt daarvoor langskomen zonder afspraak.
Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand.

Tijdstip: van 18.00-19.00 uur
Locatie: Stadhuis-Forum, Omgevingsbalie, in de hal via ingang Stadhuisplein 1

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Centraal Park Dobbe/Markt10'.

Plannen voor Markt 10

Informatie over de ontwikkelingen rondom Markt 10 vindt u op www.zoetermeer.nl/markt10.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Centraal Park'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.