Centraal Park

Home > Inwoners > Centraal Park

Centraal Park

concept schetsontwerp Centraal Park

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder stimuleren zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke bruis.

Samenspraak

De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van samenspraak een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied. Op 11 oktober hebben we de laatste versie van het ontwerp aan belangstellenden gepresenteerd en konden aanwezigen hun reactie achterlaten.

Omdat de Markt is aangewezen als evenemententerrein en deze zoveel mogelijk obstakelvrij moet zijn, is besloten het schetsontwerp Centraal Park daarop aan te passen.

Van 28 maart tot en met 11 april konden inwoners van Zoetermeer reageren op dit schetsontwerp via doemee.zoetermeer.nl (niveau raadplegen). Alle opmerkingen zijn verwerkt in het samenspraakverslag. Het verslag is samen met het schetsontwerp ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Proces en besluitvorming

Op 15 juli heeft de gemeenteraad het Schetsontwerp Centraal Park vastgesteld. Dit besluit is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving.

Raadsbesluit Vaststelling Nota van uitgangspunten Markt 10 en omgeving (pdf)

Omgevingsspreekuur elke tweede dinsdag van de maand

Om u persoonlijk te spreken over de ontwikkelingen, is er een maandelijks omgevingsspreekuur met de projectmanager(s). U kunt daarvoor langskomen zonder afspraak.
Het spreekuur is elke tweede dinsdag van de maand.

Tijdstip: van 18.00-19.00 uur
Locatie: Stadhuis-Forum, Omgevingsbalie, in de hal via ingang Stadhuisplein 1

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Centraal Park Dobbe/Markt10'.

Plannen voor Markt 10

Informatie over de ontwikkelingen rondom Markt 10 vindt u op www.zoetermeer.nl/markt10.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Centraal Park'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.