Centraal Park

Home > Inwoners > Centraal Park

Centraal Park

concept schetsontwerp Centraal Park

Het Dobbegebied is een van de meest unieke gebieden in het centrum van Zoetermeer. De gemeente wil het gebruik van het gebied verder stimuleren zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en ontspannen. Daarom wordt het Dobbegebied omgevormd naar een Centraal Park waar voor iedereen iets te beleven is: van rustige ontmoeting rond het water en in het groen tot feestelijke bruis.

Participatie

De gemeente heeft in samenwerking met belanghebbenden de Visie Centraal Park opgesteld. In de periode van februari tot juli 2018 heeft bureau Sant en Co mede op basis van participatie een schetsontwerp gemaakt voor de aanpassingen van het gebied.

In april 2019 konden inwoners van Zoetermeer reageren op dit schetsontwerp (niveau raadplegen). Alle opmerkingen zijn verwerkt in het participatieverslag. Het verslag met de naam Samenspraakverslag schetsontwerp Centraal Park is samen met het schetsontwerp ter besluitvorming aangeboden aan de gemeenteraad.

Proces en besluitvorming

Op 15 juli 2019 heeft de gemeenteraad het Schetsontwerp Centraal Park vastgesteld. Dit besluit is opgenomen in de Nota van Uitgangspunten Markt 10 en omgeving.

Op dezelfde dag heeft de gemeenteraad ook de uitgangspunten voor de herontwikkeling van Markt 10 en omgeving vastgesteld. Deze herontwikkeling moet uiteindelijk resulteren in de bouw van twee woongebouwen, een ondergrondse parkeergarage onder de Markt en een kwalitatieve openbare ruimte.

Omdat de Markt het dak van de parkeergarage is, is besloten de Markt als deelgebied onder te brengen in het project Markt 10 en omgeving. De uitwerking en uitvoering van de Markt gebeurt volgens het schetsontwerp Centraal Park.

Voor de uitwerking en uitvoering van de overige deelgebieden van het Centraal Park heeft de gemeenteraad op 21 september 2020 het raadsvoorstel vastgesteld. Het (deels referendabele) raadsbesluit vindt u onder 'te downloaden stukken'.

Eind februari 2021 is Buro Sant en Co als landschapsarchitect gekozen voor het uitwerken van het schetsontwerp Centraal Park. In het tweede en derde kwartaal van 2021 zal het schetsontwerp worden uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. De verwachting is dat medio 2022 de aanleg zal starten van de deelgebieden: het Dobbepark en Dobbe.

E-mailnieuwsbrief ontvangen?

Wilt u digitaal op de hoogte blijven van de ontwikkelingen in het gebied rond de Dobbe? Dan kunt u zich aanmelden voor onze e-mailnieuwsbrief via projectenpmv@zoetermeer.nl onder vermelding van 'e-mailnieuwsbrief Centraal Park Dobbe/Markt10'.

Plannen voor Markt 10

Informatie over de ontwikkelingen rondom Markt 10 vindt u op www.zoetermeer.nl/markt10.

Vragen?

Uw eventuele vragen kunt u mailen naar projectenpmv@zoetermeer.nl, onder vermelding van 'Centraal Park'. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Documenten

Alle documenten zijn in pdf-formaat.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.