Cameratoezicht

Home > Inwoners > Cameratoezicht

Cameratoezicht

Gemeenten mogen cameratoezicht toepassen in het openbaar gebied. In Zoetermeer zijn op drie locaties camera's opgehangen: op de Mandelabrug, in het uitgaansgebied (Stadhuisplein en omgeving) en in de wijk Buytenwegh.

Mandelabrug

In verband met de privacy van de burgers is cameratoezicht alleen onder strikte voorwaarden toegestaan. Sinds 2003 wordt cameratoezicht op de Mandelabrug toegepast. De camera's houden deze brug 24 uur per dag, zeven dagen in de week in de gaten.

Uitgaansgebied

De burgemeester heeft begin 2012 besloten om ook camera's in het uitgaansgebied van Zoetermeer te plaatsen. Dit vanwege steeds terugkerende incidenten, waaronder vechtpartijen. De burgemeester heeft hiertoe besloten nadat overleg met het Openbaar Ministerie, de politie en de nachthorecaondernemers heeft plaatsvonden. Ook is de gemeenteraadsleden gevraagd wat zij ervan vinden als in het uitgaansgebied cameratoezicht wordt toegepast. De politie kijkt de beelden van de camera's live uit. Als er iets aan de hand is, kan de politie direct optreden. Ook worden de beelden opgenomen en gedurende vier weken bewaard. Als er een strafbaar feit is gepleegd kan de politie deze beelden gebruiken bij de opsporing van de misdadigers.

Tijdelijk cameratoezicht in Buytenwegh

Sinds augustus 2014 zijn er zeven camera's in Buytenwegh geplaatst. De camera's hangen in het gebied vanaf de Bomanshove tot en met de Marsmanhove en vanaf de onderdoorgang van de RandstadRail bij de Gerrit Achterberghove tot aan de Busken Huethove. In dit gebied vinden veel incidenten plaats die variëren van diefstal en vandalisme tot mishandeling en bedreigingen. De camera's hebben vooral een preventieve werking. Ze moeten bijdragen aan het vergroten van de basisveiligheid en de leefbaarheid in de wijk. De camera's worden niet gericht op deuren en ramen van woningen en balkons.

De gemeente wil dat Buytenwegh een wijk is waar het veilig en prettig wonen is. Zij werkt daarin nauw samen met diverse partners waaronder politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en het jongerenwerk. Naast de komst van de stadsmarshall en het invoeren van zero tolerance beleid, richt de aanpak zich op de buitenruimte. De gemeente knapt het groen op, past de verlichting aan en verbetert de bestrating. Daarnaast worden initiatieven op het sociale vlak genomen. Een uitgebreid actieplan moet ervoor zorgen dat bewoners zich weer thuis voelen in Buytenwegh.

Evaluatie cameratoezicht

Iedere vier jaar wordt het cameratoezicht op de Mandelabrug en het Stadhuisplein geëvalueerd. De meest recente evaluatie heeft in 2014 plaatsgevonden. Het cameratoezicht wordt voortgezet. De eerstvolgende evaluatie is in 2018.

Convenant cameratoezicht

In de regio Haaglanden is in 2012 een convenant gesloten over camerabewaking. Hiermee zijn ook de camera's die nog in het bezit waren van de gemeenten, overgedragen aan de politie. De politie heeft ook de onderhoudscontracten overgenomen. Voor Zoetermeer gaat het om de 18 camera's op de Mandelabrug en het Stadhuisplein. De gemeente betaalt in ruil daarvoor per jaar per camera een bepaald bedrag. In het convenant is tevens voorzien in het toepassen van flexibel, tijdelijk, cameratoezicht.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.