Buurtpreventie

Home > Inwoners > Buurtpreventie

Buurtpreventie

Inwoners kunnen hun buurt veiliger maken door een Buurt WhatsApp-groep te starten. Dit is een WhatsApp-groep waarin buurtbewoners elkaar op de hoogte houden van eventuele verdachte situaties.

Met het melden van verdachte situaties in een Buurt WhatsApp, worden buurtbewoners snel gewaarschuwd en kunnen zij de verdachte in de gaten houden. Ondertussen kan de politie worden ingelicht en tot eventuele actie overgaan. Zo zijn er meer ogen en oren voor de politie en andere toezichthouders.

Aanmelden

Wilt u zich aanmelden voor een Buurt WhatsApp-groep of wilt u er zelf een opstarten? Kijk dan op www.wabp.nl. U vindt er een plattegrond met daarop alle aangemelde buurtwhatsappgroepen. Wilt u zelf een groep starten? Meld dit dan ook aan op www.wabp.nl. Zo krijgt de gemeente een goed beeld in welke buurten de groepsapps actief zijn. Op de site vindt u ook tips en spelregels voor het slagen van een buurt WhatsApp.

Project Heterdaadkracht

Gemeente en politie zijn in september 2017 gestart met het project Heterdaadkracht.

Project Heterdaadkracht houdt in dat de politie bij heterdaad woninginbraken en andere delicten met grote impact via WhatsApp buurtbewoners vraagt uit te kijken naar de dader(s). De beheerders van de WhatsApp-buurtpreventiegroepen ontvangen vanuit de politie berichten die specifiek voor hun buurt zijn bestemd. Zij kunnen deze berichten vervolgens doorsturen in hun eigen WhatsApp-groep. Je kunt hierdoor snel en direct de bewoners bereiken. En snelheid is erg belangrijk bij heterdaad. Op deze manier wordt de pakkans vergroot en maken gemeente, politie en bewoners Zoetermeer nog veiliger.

De beheerders ontvangen via WhatsApp van de politie berichten die specifiek voor hun buurt zijn bestemd. Zij kunnen deze berichten vervolgens doorsturen in hun eigen WhatsAppgroep. Op deze manier wordt de pakkans vergroot en maken gemeente, politie en bewoners Zoetermeer nog veiliger.

Doet u mee?

Bent u beheerder van een WhatsApp-buurtpreventiegroep en wilt u zich aanmelden voor dit project? Stuur dan een bericht via het contactformulier. Geeft u daarin aan dat u toegevoegd wil worden aan de beheerdersgroep voor uw wijk. Ook als u een WhatsApp-buurtpreventie start kunt u, na registratie op www.WABP.nl, een e-mail sturen om deel te nemen aan beheerdersgroep.

Aanvraag Buurtpreventiebord

bord Attentie BuurtpreventieHeeft u in uw buurt een Buurt WhatsAppgroep? Om duidelijk te maken dat bewoners hun straat en buurt goed in de gaten houden, kunt u een bord laten plaatsen in de straat met daarop de tekst 'Attentie Buurtpreventie'. Ook is het mogelijk om een sticker op uw voordeur te plakken met daarop dezelfde tekst. Dit kan een preventieve werking hebben op ongewenste personen in uw buurt. U kunt een bord of sticker aanvragen via het contactformulier of via het algemene telefoonnummer 14 079.

Zoetermeer Veilig

De gemeente heeft het thema veiligheid hoog op de agenda staan en vindt het belangrijk dat inwoners zich veilig voelen in de stad. Het is een taak van de gemeente in samenwerking met diverse partijen. Er wordt ingezet op zowel preventie als opgetreden wanneer dat nodig is. De gemeente betrekt ook haar inwoners om ervoor te zorgen dat Zoetermeer een leefbare en veilige stad is en blijft. Meer informatie is te vinden op www.zoetermeerveilig.nl.

Document:

Meer over buurtpreventie: