Versnellingslocaties woningbouw (binnenstad)

Home > Inwoners > Bruisende binnenstad > Versnellingslocaties woningbouw (binnenstad)

Versnellingslocaties woningbouw (binnenstad)

luchtfoto Zoetermeer

De gemeenteraad heeft in oktober 2018 veertien locaties in Zoetermeer aangewezen om daar versneld woningbouw te realiseren. Op deze manier wil de gemeente voldoen aan de grote vraag naar nieuwe woningen in onze stad. Jaarlijks moeten er circa 700 nieuwe woningen bij komen.

Van elke locatie is een zogeheten kavelpaspoort gemaakt. Daarin staat informatie over de locatie, het gewenste aantal en de soort woningen, de maximale bouwhoogte van het gebouw, de doelgroep en de parkeernorm. Als er voor een versnellingslocatie een concreet plan is, zullen omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden over de invulling en uitwerking van de locatie, bijvoorbeeld het openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Voor de binnenstad gaat het om de volgende locaties: Belgiëlaan, Brusselstraat, Denemarkenlaan, Engelandlaan (grasveld), Engelandlaan 270, Frankrijklaan, Luxemburglaan 1, Luxemburglaan 2-10 en de Nederlandlaan. Informatie over de diverse locaties vindt u op www.zoetermeer.nl/versnellingsagendawoningbouw.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.