Vernieuwen Visie Binnenstad

Home > Inwoners > Bruisende binnenstad > Vernieuwen Visie Binnenstad

Vernieuwen Visie Binnenstad

Poster: Ja hoor, ik denk mee over de binnenstad

De binnenstad van Zoetermeer is het levendige en groene centrum van onze stad. Een plek die wij samen met onze inwoners en partners blijven ontwikkelen. En waar mensen met plezier komen recreëren, werken en wonen, nu en in de toekomst.

Het doorontwikkelen van een levendige en aantrekkelijke binnenstad is dé ambitie waar de gemeente samen met alle betrokkenen in de komende jaren voor wil gaan. Er is al veel bereikt, maar verbeteringen zijn hard nodig.

Waarom een nieuwe visie?

De binnenstad staat voor nieuwe uitdagingen door onder meer de opgave om woningen toe te voegen, de concurrentie met de regio als het gaat om wonen en winkelen, maar ook door de sociaal-economische positie van Zoetermeer.

Een geactualiseerde visie op de ontwikkeling van de binnenstad is daarom noodzakelijk. De binnenstad is er om te winkelen, wonen, werken, verblijven. Het gaat niet alleen om het stapelen van stenen, het toevoegen van woningen in de binnenstad, maar ook om het realiseren van een hogere kwaliteit voor de binnenstad. 

Wat willen we bereiken?

Het resultaat dat we willen zien is een binnenstad met hoogwaardige stedelijke woonmilieus, in het oog springende architectuur, een breed aanbod van maatschappelijke en culturele voorzieningen, een levendig straatbeeld, een veilige, mooie en prettige openbare ruimte en groen. Er worden tenminste 2.000 woningen toegevoegd. Ook is er meer ruimte voor de fietser en de voetganger. Deze ambitie is in mei 2020 verwoord in de concept Visie Binnenstad 2040.    

Samenspraak

poster Ja hoor, ik denk mee over de binnenstadDe vorige Visie Binnenstad dateert uit 2012. In 2018 heeft de gemeente ideeën, voorstellen en wensen verzameld tijdens bijeenkomsten en via het online platform Doe mee om een geactualiseerde Visie op de Binnenstad op te stellen. Ook zijn er diverse ruimtelijke studies verricht die als input zijn verwerkt in de conceptvisie. De Visie Binnenstad 2040 is nu in concept klaar. Van 8 tot en met 23 juni 2020 kunt u hier uw reactie achter laten op de concept Visie. Wilt u de concept Visie alvast bekijken? U kunt deze hieronder vinden bij 'te downloaden'.

Wat doen we met alle reacties?

De opmerkingen bundelen we in een samenspraakverslag. Dit wegen burgemeester en wethouders en de gemeenteraad mee in de besluitvorming over de definitieve visie.

Kijk voor meer informatie op doemee.zoetermeer.nl

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.