Upgrade Stadshart

Home > Inwoners > Bruisende binnenstad > Upgrade Stadshart

Upgrade Stadshart

Vergroot afbeelding: voorkant beeldkwaliteitsplan

Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. De winkelpanden worden groter, het openbaar gebied wordt aangepakt en de parkeergarages opgeknapt. Dit doen we in samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield en andere eigenaren in het Stadshart.

Laatste nieuws

Nagenoeg alle bogengalerijen aan de Promenade en het Westwaarts zijn opgeknapt. Aan de Warande is MBO Rijnland bezig om leer-werkruimtes  te maken voor hun studenten.

Momenteel maakt de gemeente een ontwerp voor de herinrichting van het Stadshart. Dit ontwerp is gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan Upgrade Stadshart. Het gaat onder andere om de nieuwe bestrating en straatmeubilair en meer groen op de pleinen. Hierover volgt nog nadere samenspraak.

Beeldkwaliteitsplan upgrade Stadshart

Het beeldkwaliteitsplan Upgrade Stadshart is een uitwerking van het Structuurplan Upgrade Stadshart. In het beeldkwaliteitsplan maken we de ambities voor de vernieuwing van het Stadshart concreter. Zo staan daar ontwerpkaders in die richtinggevend zijn voor designers. Ook kunnen ze het plan gebruiken als inspiratiebron.  

Het beeldkwaliteitsplan is bewust niet zeer gedetailleerd. Daardoor biedt het voldoende flexibiliteit voor ontwerpers en belanghebbenden om in de ontwerpfase te komen tot haalbare plannen met een goede kwaliteit en voldoende draagvlak.

Het beeldkwaliteitsplan is een aanvulling op de welstandsnota van maart 2010 en is toetsingskader voor de beoordeling van plannen door de stadsbouwmeester.