Upgrade Stadshart

Home > Inwoners > Bruisende binnenstad > Upgrade Stadshart

Upgrade Stadshart

Vergroot afbeelding: voorkant beeldkwaliteitsplan

Het Stadshart van Zoetermeer krijgt de komende jaren een volledig nieuwe uitstraling met meer kleur en sfeer. De winkelpanden worden groter, het openbaar gebied wordt aangepakt en de parkeergarages opgeknapt. Dit doen we in samenwerking met Unibail-Rodamco-Westfield en andere eigenaren in het Stadshart.

Laatste nieuws

Nagenoeg alle bogengalerijen aan de Promenade en het Westwaarts zijn opgeknapt. Aan de Warande is MBO Rijnland bezig om leer-werkruimtes te maken voor hun studenten.

Momenteel maakt de gemeente een ontwerp voor de herinrichting van het Stadshart. Dit ontwerp is gebaseerd op het beeldkwaliteitsplan Upgrade Stadshart. Het gaat onder andere om de nieuwe bestrating en straatmeubilair en meer groen op de pleinen. Hierover volgt nog nadere samenspraak.

Beeldkwaliteitsplan upgrade Stadshart

Het beeldkwaliteitsplan Upgrade Stadshart is een uitwerking van het Structuurplan Upgrade Stadshart. In het beeldkwaliteitsplan maken we de ambities voor de vernieuwing van het Stadshart concreter. Zo staan daar ontwerpkaders in die richtinggevend zijn voor designers. Ook kunnen ze het plan gebruiken als inspiratiebron.

Het beeldkwaliteitsplan is bewust niet zeer gedetailleerd. Daardoor biedt het voldoende flexibiliteit voor ontwerpers en belanghebbenden om in de ontwerpfase te komen tot haalbare plannen met een goede kwaliteit.

Voorlopig ontwerp Stadshart en samenspraak

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp laten maken voor de herinrichting van de straten en de pleinen van het Stadshart. Hierbij is een klankbordgroep betrokken die bestond uit een afvaardiging van bewoners en ondernemers van het Stadshart en de Toegankelijkheidsraad. Een schouwronde door het Stadshart en gesprekken met de klankbordgroep hebben de basis gevormd voor het ontwerp. Tijdens de bijeenkomsten met de klankbordgroep is gesproken over de herinrichting van het Stadshart: de wenselijke veranderingen en dat wat behouden moet blijven.

Het voorlopig ontwerp is gepresenteerd op woensdag 15 mei 2019 tijdens een informatieavond.

Ook heeft u het voorlopig ontwerp in de periode van 15 mei t/m 29 mei kunnen bekijken via www.doemee.zoetermeer.nl. Reacties op het ontwerp worden verwerkt in een samenspraakverslag dat samen met het voorlopig ontwerp wordt aangeboden aan het college voor besluitvorming.