Monumentale bomen

Home > Inwoners > Bomen > Monumentale bomen

Monumentale bomen

Hoeveel monumentale bomen heeft Zoetermeer? En waar staan die bomen?

In de periode juli 2004 tot oktober 2005 zijn alle bomen in Zoetermeer die ouder zijn dan vijftig jaar geïnventariseerd en beoordeeld of ze voldoen aan de voorwaarden om monumentale boom genoemd te mogen worden. Uiteindelijk zijn 143 gemeentelijke bomen en 113 bomen op particulier terrein op de lijst geplaatst.

Alle monumentale bomen staan in het overzicht monumentale bomen (pdf)

De lijst wordt elke vijf jaar geactualiseerd.

De afgelopen 5 jaar is een inventarisatie bijgehouden van mogelijk nieuw toe te voegen monumentale bomen binnen onze gemeente. Naar verwachting voldoet een aantal bomen niet meer aan de criteria. Deze bomen komen niet meer op de lijst te staan.

Gehanteerde criteria

Basisvoorwaarden:

  • de boom moet een minimale geschatte leeftijd hebben van 50 jaar, met uitzondering van de herdenkingsbomen;
  • de boom mag niet in een onomkeerbare conditie verkeren en moet een minimale levensverwachting hebben van 10 jaar.

Verder moet de boom tenminste één specifiek kenmerk hebben zoals:

  • beeldbepalend zijn, onvervangbaar voor het karakter van de omgeving;
  • dendrologisch, milieukundig, ecologisch of wetenschappelijk van grote waarde;
  • cultuurhistorisch waardevol zijn bijvoorbeeld: herdenkingsboom, markeringsboom, kruis/kapelboom, bijzondere snoeivorm, bijzondere groeivorm;
  • mythologische betekenis hebben;
  • geadopteerd zijn;
  • bijzonder fruitras zijn.

Foto: Jan van Empel

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.