Meer variatie in bos Noord Aa

Home > Inwoners > Bomen > Meer variatie in bos Noord Aa

Meer variatie in bos Noord Aa

Vergroot afbeelding: luchtfoto Noord Aa

We werken de komende jaren hard om het populierenbos bij het Noord Aa weer mooi te maken. Het bos is nu best saai met alleen maar populieren. De bomen zorgen ook voor onveilige situaties in het bos en op de wegen en paden. Een deel van deze bomen vervangen wij door andere boomsoorten.

We zijn eind 2019 begonnen met het kappen van de eerste 310 populieren. Na de kap planten we weer 350 nieuwe bomen en heesters.

Aan de noordkant van het Noord Aa hebben we de populieren ruim 20-30 jaar geleden geplant als productiebos. Het zijn snelgroeiende populieren die gebruikt worden om hout en papier te maken. Het bos is nooit gebruikt als productiebos en de bomen zijn blijven staan. Populieren zijn snelgroeiende bomen. Ze hebben zacht hout dat makkelijk afbreekt als de boom ouder wordt. Er ontstaan hierdoor onveilige situaties. Daarom schakelden we in 2019 een extern bureau in voor advies. Onze opdracht aan hen was duidelijk: We willen het bos houden, maar wel met meer én andere bomen. Zo zorgen we voor een mooi stuk natuur waar veel verschillende dieren en planten kunnen leven. Dan is het voor bezoekers een fijn plek om te wandelen en fietsen.

Het kappen en vervangen in fases

We beginnen met het kappen en vervangen van de populieren tot 2028. We planten zwarte elzen, fladderiepen, tamme kastanjes, haagbeuken, walnoten, populieren, zwarte berken, hazelaars, eenstijlige meidoorns en boswilgen. Tijdens het kappen en vervangen van de bomen houden we rekening met de bestaande begroeiing en de dieren in het bos.

Veiligheid van het bos

In de afgelopen jaren zorgden omgewaaide bomen en afgebroken takken voor een aantal ernstige ongelukken en beschadigde auto's. Uit een onderzoek blijkt dat veel populieren een gevaar zijn voor de veiligheid in het bos en de directe omgeving. Daarom kappen en vervangen wij de bomen.

In samenspraak met bewoners en natuurverenigingen

Het rapport van het externe bureau hebben we eind augustus 2019 besproken met de Community Zoetermeerseplas en de natuurverenigingen. Samen met bewoners, raadsleden, de community, natuurverenigingen en andere belangstellenden maakten we begin september een ronde door het bos om de situatie van nu te laten zien en de plannen toe te lichten.

Onderaan deze pagina vindt u het verslag van de schouw en het beplantingsplan.

te kappen bomen populierenbos Noord Aa

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.