Commissie beoordeelt bomen op overlast

Home > Inwoners > Bomen > Commissie beoordeelt bomen op overlast

Commissie beoordeelt bomen op overlast

Vergroot afbeelding: bomen aan het water

Een externe Adviescommissie Bomen geeft advies aan de gemeente over bomen als er overlast is. Het gaat dan om overmatige overlast door schaduw, (uit)zicht en lichtbeperking. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect, een omgevingsmanager en een secretaris van de gemeente.

Deze commissie geeft advies op maat. Voor overlast door schaduw, zichtbeperking en lichtinval in woningen heeft de commissie normen opgesteld. De werkwijze van de commissie ligt vast in het huidige bomenbeleid. In het nieuwe bomenbeleid mag de commissie bij meervoudige problematiek in haar advies aan het college afwijken van het bomenbeleid.

U kunt de overlast van bomen melden via het meldingenformulier. Bij schaduw, (uit)zicht en lichtbeperking beoordeelt een interne commissie of het verzoek wordt doorgezet naar de externe Adviescommissie Bomen.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Maandag 1 juni gesloten.