Bomen

Home > Inwoners > Bomen

Bomen

Bomen bepalen (mede) het gezicht van de stad. Ze brengen leven in het straatbeeld en vergroten het gevoel van tevredenheid in de wijken. De gemeente hecht veel waarde aan de bomen in haar stad.

 • Nieuw bomenbeleid

  Vergroot afbeelding: bomen omgeving Balijbos

  Het nieuwe bomenbeleid is in samenspraak met bewoners en natuurverenigingen tot stand gekomen. De gemeenteraad heeft het bomenbeleid op 13 juli 2020 vastgesteld.
  Naar beleidsdocumenten

 • Meer variatie in bos Noord Aa

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Noord Aa

  We werken de komende jaren hard om het populierenbos bij het Noord Aa weer mooi te maken. Het bos is nu best saai met alleen maar populieren. De bomen zorgen ook voor onveilige situaties in het bos en op de wegen en paden. Een deel van deze bomen vervangen wij door andere boomsoorten.

  Lees meer
 • Commissie beoordeelt bomen op overlast

  Vergroot afbeelding: bomen aan het water

  Een externe Adviescommissie Bomen geeft advies aan de gemeente over bomen als er overlast is. Het gaat dan om overmatige overlast door schaduw, (uit)zicht en lichtbeperking. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect, een omgevingsmanager en een secretaris van de gemeente.

  Lees meer
 • Bomen in de stad

  Zoetermeer is een groene stad. De bomen in de openbare ruimte en ook de bomen op particulier terrein leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bomen dragen bij aan een gezond leefmilieu.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunning voor kappen van bomen

  Heeft u overlast van een boom en wilt u dat de gemeente een boom verwijdert? Als onderzoek uitwijst dat de boom gekapt moet worden, dan is er bijna altijd een aanvraag nodig voor een omgevingsvergunning. In sommige gevallen geldt dit ook als u een boom op uw eigen terrein wilt verwijderen.

  Lees meer
 • Snoeien van bomen

  Vergroot afbeelding: snoeien

  De gemeente Zoetermeer heeft zo'n 42.000 bomen in beheer. Omdat bomen belangrijk zijn moeten ze goed worden onderhouden.

  Lees meer
 • Rioolverstopping door boomwortels

  tekening boom met wortels

  Boomwortels kunnen niet in het riool groeien als het riool in goede staat is. Als het riool beschadigd is of in minder goede staat, kan dit wel gebeuren. Dit gebeurt vooral als er ruimte is tussen de rioolbuizen en bij huisaansluitingen. Meer informatie leest u op www.zoetermeer.nl/rioolverstopping.

 • Stormschade

  Vergroot afbeelding: stormschade

  Is er ergens in uw wijk of straat schade door een storm en is er direct gevaar voor mens en/of dier? Belt u dan direct de gemeente via 14 079 of 112.

  Bijvoorbeeld bij: instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, als een boom dreigt om te vallen / is omgevallen over de openbare weg.

  Lees meer
 • Bomen en zonnepanelen

  De gemeente is blij als eigenaren van huizen energiezuinige maatregelen nemen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat het groen en de bomen beschermd worden. Daarom zijn we voorzichtig met het verlenen van vergunningen om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden daarom 2 uitgangspunten.

  Lees meer
 • Monumentale bomen

  Hoeveel monumentale bomen heeft Zoetermeer? En waar staan die bomen?

  Lees meer
 • Plagen en ziekten bij bomen

 • Actueel

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.