Bomen

Home > Inwoners > Bomen

Bomen

Bomen bepalen (mede) het gezicht van de stad. Ze brengen leven in het straatbeeld en vergroten het gevoel van tevredenheid in de wijken. De gemeente hecht veel waarde aan de bomen in haar stad.

 • Nieuw bomenbeleid

  Vergroot afbeelding: bomen omgeving Balijbos

  Het nieuwe bomenbeleid is in samenspraak met bewoners en natuurverenigingen tot stand gekomen. Wanneer het nieuwe bomenbeleid wordt vastgesteld door de gemeenteraad is op dit moment nog niet bekend.
  Lees meer

 • Meer variatie in bos Noord Aa

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Noord Aa

  We werken de komende jaren hard om het populierenbos bij het Noord Aa weer mooi te maken. Het bos is nu best saai met alleen maar populieren. De bomen zorgen ook voor onveilige situaties in het bos en op de wegen en paden. Een deel van deze bomen vervangen wij door andere boomsoorten.

  Lees meer
 • Commissie beoordeelt bomen op overlast

  Vergroot afbeelding: bomen aan het water

  Een externe Adviescommissie Bomen geeft advies aan de gemeente over bomen als er overlast is. Het gaat dan om overmatige overlast door schaduw, (uit)zicht en lichtbeperking. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect, een omgevingsmanager en een secretaris van de gemeente.

  Lees meer
 • Bomen in de stad

  Zoetermeer is een groene stad. De bomen in de openbare ruimte en ook de bomen op particulier terrein leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bomen dragen bij aan een gezond leefmilieu.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunningen

  Wilt u een boom verwijderen? Voor monumentale bomen en beschermde bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Andere bomen mag u zonder vergunning omzagen, maar er gelden een paar regels waar u zich aan moet houden. Dit geldt ook voor bomen die van uzelf zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina Boom kappen.

 • Wanneer mag de gemeente bomen kappen zonder vergunning

  Vergroot afbeelding: dode boom

  In de volgende situaties heeft de gemeente geen vergunning nodig:

  - Noodkap, de boom is een direct gevaar voor de omgeving.
  - Of als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 10 cm., gemeten op 1.30 meter hoogte.
  - Of als de boom dood is.

  Lees meer
 • Kaart met kapaanvragen

  Deze kaart geeft u informatie over de kapaanvragen van bomen en laat de aanvragen van de laatste drie maanden zien. Wilt u bezwaar aantekenen, dit kan alleen op verleende kapvergunningen via zoek.officielebekendmakingen.nl.

  Naar kaart kapaanvragen  |  Informatie over openbare bekendmakingen

 • Snoeien van bomen

  Vergroot afbeelding: snoeien

  De gemeente Zoetermeer heeft zo'n 42.000 bomen in beheer. Omdat bomen belangrijk zijn moeten ze goed worden onderhouden.

  Lees meer
 • Rioolverstopping door boomwortels

  tekening boom met wortels

  Boomwortels kunnen niet in het riool groeien als het riool in goede staat is. Als het riool beschadigd is of in minder goede staat, kan dit wel gebeuren. Dit gebeurt vooral als er ruimte is tussen de rioolbuizen en bij huisaansluitingen. Meer informatie leest u op www.zoetermeer.nl/rioolverstopping.

 • Stormschade

  Vergroot afbeelding: stormschade

  Is er ergens in uw wijk of straat schade door een storm en is er direct gevaar voor mens en/of dier? Belt u dan direct de gemeente via 14 079 of 112.

  Bijvoorbeeld bij: instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, als een boom dreigt om te vallen / is omgevallen over de openbare weg.

  Lees meer
 • Bomen en zonnepanelen

  De gemeente is blij als eigenaren van huizen energiezuinige maatregelen nemen door bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Maar wij vinden het ook heel belangrijk dat het groen en de bomen beschermd worden. Daarom zijn we voorzichtig met het verlenen van vergunningen om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Voor het plaatsen van zonnepanelen gelden daarom 2 uitgangspunten.

  Lees meer
 • Monumentale bomen

  Hoeveel monumentale bomen heeft Zoetermeer? En waar staan die bomen?

  Lees meer
 • Plagen en ziekten bij bomen

 • Actueel

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.