Bomen

Home > Inwoners > Bomen

Bomen

Bomen bepalen (mede) het gezicht van de stad. Ze brengen leven in het straatbeeld en vergroten het gevoel van tevredenheid in de wijken. De gemeente hecht veel waarde aan de bomen in haar stad.

Artikel Streekblad, 6 december 2018 - Wethouder Groeneveld: 'Met bomen gaan we zorgvuldig om'

 • Nieuw bomenbeleid

  Vergroot afbeelding: bomen omgeving Balijbos

  Op dinsdag 1 oktober vond de samenspraakbijeenkomst over het bomenbeleid plaats in De Sniep. Hier vindt u het sfeerverslag van de bijeenkomst. Het betreft geen woordelijk verslag, maar geeft wel een goed beeld van de avond.
  Lees meer

 • Populierenbos Noord Aa

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Noord Aa

  Bij het populierenbos aan het Noord Aa is op vrijdag 6 september 2019 een openbare schouw gehouden. De schouw was nodig omdat sommige delen van de populieren aan vervanging toe zijn.

  Lees meer
 • Commissie beoordeelt bomen op overlast

  Vergroot afbeelding: luchtfoto Zoetermeer

  Een externe Adviescommissie Bomen geeft advies over bomen die overlast geven door schaduw, zichtbelemmering en lichttoetreding. De onafhankelijke commissie bestaat uit een boomexpert, een landschapsarchitect, een omgevingsmanager en een secretaris van de gemeente.

  Lees meer
 • Bomen in de stad

  Zoetermeer is een groene stad. De bomen in de openbare ruimte en ook de bomen op particulier terrein leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Bomen dragen bij aan een gezond leefmilieu.

  Lees meer
 • Omgevingsvergunningen

  Wilt u een boom verwijderen? Voor monumentale bomen en beschermde bomen moet u een omgevingsvergunning aanvragen. Andere bomen mag u zonder vergunning omzagen, maar er gelden een paar regels waar u zich aan moet houden. Dit geldt ook voor bomen die van uzelf zijn. Kijk voor meer informatie op de pagina Boom kappen.

 • Wanneer mag de gemeente bomen kappen zonder vergunning

  Vergroot afbeelding: dode boom

  In de volgende situaties heeft de gemeente geen vergunning nodig:

  - Noodkap, de boom is een direct gevaar voor de omgeving.
  - Of als de dwarsdoorsnede van de stam kleiner is dan 10 cm., gemeten op 1.30 meter hoogte.
  - Of als de boom dood is.

  Lees meer
 • Kaart met kapaanvragen

  Deze kaart geeft u informatie over de kapaanvragen van bomen en laat de aanvragen van de laatste drie maanden zien. Wilt u bezwaar aantekenen, dit kan alleen op verleende kapvergunningen via zoek.officielebekendmakingen.nl.

  Naar kaart kapaanvragen  |  Informatie over openbare bekendmakingen

 • Snoeien van bomen

  Vergroot afbeelding: snoeien

  De gemeente Zoetermeer heeft zo'n 42.000 bomen in beheer. Omdat bomen belangrijk zijn moeten ze goed worden onderhouden.

  Lees meer
 • Rioolverstopping door boomwortels

  tekening boom met wortels

  Als het riool in goede staat is en goed wordt onderhouden, kunnen boomwortels niet in het riool groeien. Als het riool beschadigd is of in minder goede staat is, dan zoeken de boomwortels naar voeding en groeien ze in het riool. Dit gebeurt vooral als er ruimte ontstaat tussen de onderlinge rioolbuizen of bij de huisaansluitingen. Dit kan het riool beschadigen. Wat u moet doen bij schade leest u op www.zoetermeer.nl/rioolverstopping.

 • Stormschade

  Vergroot afbeelding: stormschade

  Is er acuut gevaar voor mens en/of dier, bel dan direct de gemeente via 14 079 of 112.

  Bijvoorbeeld bij: instortingsgevaar, losgeraakte dakpannen of gevelplaten, als een boom dreigt om te vallen / is omgevallen over de openbare weg.

  Lees meer
 • Bomen en zonnepanelen

  De gemeente juicht duurzame initiatieven als het plaatsen van zonnepanelen toe. Tegelijkertijd hecht zij een grote waarde aan de bescherming van het groen en de bomen. Daarom is de gemeente terughoudend met het verlenen van toestemming om bomen te kappen of gemeentelijke bomen te snoeien. Rond zonnepanelen gelden daarom twee uitgangspunten.

  Lees meer
 • Monumentale bomen

  Hoeveel monumentale bomen heeft Zoetermeer? En waar staan die bomen?

  Lees meer
 • Plagen en ziekten bij bomen

 • Actueel