Bijstand, waar hebt u recht op

Home > Inwoners > Bijstand, waar hebt u recht op

Bijstand, waar hebt u recht op

Hoe hoog is uw uitkering?

Een bijstandsuitkering is altijd een aanvulling op uw overige inkomsten tot aan de zogenaamde bijstandsnorm. Uw bijstandsnorm hangt af van uw situatie: uw gezinssamenstelling, uw huisgenoten en uw woonsituatie. Bekijk hier de tabel met normbedragen.

Onder inkomsten vallen bijvoorbeeld loon, een kleine, andere uitkering of pensioen (WW of AOW) of alimentatie voor u en uw kinderen. Toeslagen en een deel van uw vrijwilligersvergoeding tellen meestal niet mee. Heffingskortingen waar u recht op hebt, tellen wél mee.

Alle inkomsten worden bij elkaar opgeteld. De gemeente trekt het totale bedrag af van het bedrag van de bijstandsnorm. Het bedrag dat overblijft is uw bijstandsuitkering.

Toeslagen

Bepaalde inkomsten tellen niet mee, bijvoorbeeld:

  • kinderbijslag (Sociale Verzekeringsbank)
  • huurtoeslag
  • zorgtoeslag
  • kindgebonden budget
  • kinderopvangtoeslag

U kunt deze aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (www.svb.nl) en de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl. U kunt zelf een schatting maken van toeslagen en andere vergoedingen waar u recht op hebt op www.berekenuwrechtplus.nl.

Heffingskortingen

Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt u minder belasting en premies. Welke heffingskortingen u krijgt, hangt af van uw persoonlijke situatie. U kunt de heffingskortingen aanvragen bij de Belastingdienst. Meer informatie: www.belastingdienst.nl.

U krijgt de heffingskortingen elke maand op uw rekening gestort. Dit kan van invloed zijn op uw bijstandsuitkering. Sommigen tellen mee als inkomsten en worden van uw uitkering afgetrokken, ook als u ze niet krijgt. Het is dus van belang dat u de heffingskortingen aanvraagt.

Vakantiegeld

Vanaf het moment dat u recht hebt op een uitkering van de gemeente, hebt u ook recht op vakantiegeld. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoogte van uw uitkering. Het vakantiegeld wordt maandelijks voor u gereserveerd en in één keer uitbetaald in de maand juni.

Betaling uitkering

De gemeente stort de uitkering maandelijks rond de 30ste op uw bankrekening. Alleen wanneer u uw inkomstenverklaring op tijd hebt ingeleverd en juist hebt ingevuld, ontvangt u uw uitkering op tijd. Bij samenwonenden kan de uitkering op verzoek aan één partner worden uitbetaald.

Voorschot

In sommige gevallen kunt u een voorschot krijgen.
Meer informatie: Bijstand, voorschot uitkering

Inlichtingenplicht bij bestaande uitkering

Als u een bijstandsuitkering ontvangt en uw woon-, leef- of inkomenssituatie verandert, dan bent u verplicht dit door te geven aan de gemeente. In dit filmpje wordt hierover meer verteld.

Beslaglegging op de uitkering bij schulden

Als een schuldeiser beslag legt op uw uitkering, is de gemeente verplicht om dit uit te voeren. Komt u door uw schulden in de problemen, dan kunt u voor hulp terecht bij de gemeente.
Meer informatie: www.zoetermeer.nl/schuldhulpverlening

Als u teveel bijstand hebt ontvangen

Wanneer u te veel bijstand hebt ontvangen, eist (vordert) de gemeente het teveel ontvangen bedrag terug. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als u niet op tijd hebt gemeld dat uw situatie is veranderd. Dit terugvorderen kan tot twintig jaar na de uitbetaling.

De gemeente laat u weten hoeveel, wanneer en waarom u moet terugbetalen. Het bedrag houdt de gemeente in op uw uitkering of u kunt het geld zelf overmaken.

U kunt bezwaar maken tegen een terugvorderingsbesluit.

Terugbetaling door ex-partner of ouder

Meer informatie over het verhalen van bijstand.

Wanneer stopt uw bijstandsuitkering?

Als u niet meer aan de voorwaarden voldoet of als u zich niet aan de regels en afspraken houdt, stopt uw uitkering.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.