Bijstand voor ouderen

Home > Inwoners > Bijstand voor ouderen

Bijstand voor ouderen

Woont of woonde u in Nederland dan hebt u recht op AOW-pensioen. Soms is dit pensioen niet volledig omdat u bijvoorbeeld een aantal jaren in het buitenland hebt gewoond. Informeer bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of u eventueel recht hebt op een aanvullende bijstand.

Let op: ieder jaar (tot aan 2019) wordt de AOW-leeftijd verhoogd. U kunt uw AOW-leeftijd berekenen op www.svb.nl.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.