Soorten graven

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Begraafplaatsen > Soorten graven

Soorten graven

Vergroot afbeelding: overzichtsfoto met graven

Op de 2 begraafplaatsen zijn verschillende graven beschikbaar: algemene graven en particuliere graven. Op de begraafplaats Hoflaan vindt u ook urnengraven, een urnenmuur, een asverstrooischaal en een strooiveld.

Particuliere graven

De uitsluitende grafrechten voor particuliere graven kunt u verkrijgen voor 10, 20, 30 of 40 jaar, voor 1, 2 of 3 personen. Na deze periode kan de rechthebbende het grafrecht met 5, 10, 15 of 20 jaar verlengen. De nabestaanden kunnen de voorkeursplek uitkiezen en het graf beplanten of er een steen of ander gedenkteken plaatsen. Voor een gedenkteken moet u een vergunning aanvragen. De gemeente verzorgt het algemeen onderhoud van het terrein van de begraafplaatsen. De rechthebbende verzorgt het onderhoud van het graf: het gedenkteken en de aanwezige grafbeplanting.

Algemene graven

Algemene graven zijn goedkoper dan particuliere graven en hebben een gebruiksrecht van 10 jaar. U kunt een algemeen graf voor volwassenen niet verlengen. Na deze 10 jaar vragen we u wat er met de menselijke resten moet gebeuren. Dan kunt u kiezen voor herbegraven, crematie of overbrengen naar het verzamelgraf.

Urn en as

Het crematorium Meerbloemhof in Zoetermeer is van Monuta. Na een crematie kunt u op de begraafplaats de urn een plek geven in de urnenmuur (het Columbarium), in een urnengraf, in of op een particulier graf of de as verstrooien in de asverstrooischaal, op het strooiveld of op een urnengraf. Na het verstrooien van de as kan er een gedenkplaatje worden aangebracht op een van de gedenkzuilen.

Kindergraven

Op de begraafplaats Hoflaan zijn zowel particuliere als algemene kindergraven. De grafrechten voor particuliere kindergraven kunnen verkregen worden voor 10, 20, 30 of 40 jaar en kunt u daarna verlengen met 5, 10, 15 of 20 jaar. Ook kunt u kiezen voor een algemeen kindergraf. Deze hebben een gebruiksrecht van 10 jaar, dat u kunt verlengen met 5 of 10 jaar.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.

Het Stadhuis is gesloten:

  • maandag 24 mei