Begraafplaatsen

Home > Inwoners > Over Zoetermeer > Begraafplaatsen

Begraafplaatsen

Maatregelen voor uitvaarten begraafplaats Hoflaan en Binnenweg

Door de aangescherpte maatregelen vanwege het coronavirus zijn de volgende regels van kracht op de begraafplaatsen Hoflaan en Binnenweg:

 • De aanwezigen hanteren een afstand van minimaal 1,5 meter van elkaar.
 • Voor uitvaarten geldt een maximumaantal bezoekers. Kijk op www.rijksoverheid.nl voor het nu geldende aantal.
 • Er worden geen handen geschud, ook niet van het personeel.

In de aula van de Meerbloemhof (Crematorium van Monuta op de begraafplaats Hoflaan) gelden deze regels ook.

Heeft u vragen over deze informatie? Neem dan contact op met uw uitvaartondernemer.

Veelgestelde vragen over het coronavirus en uitvaarten

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/openbaar-en-dagelijks-leven/uitvaarten

Over de begraafplaatsen

Een mooie laatste rustplaats helpt om goed afscheid te nemen en geliefden te herdenken. In Zoetermeer hebben we 2 begraafplaatsen: de Hoflaan en de Binnenweg.

Begraafplaats Binnenweg is de oudste van de 2 begraafplaatsen. Vanaf 1956 is deze in gebruik. Hier liggen veel Oud-Zoetermeerders en mensen die gelovig zijn. Het is er sober en rustig en er zijn alleen particuliere graven. Hier vindt u ook enkele graven die voor onbepaalde tijd zijn uitgegeven.

Begraafplaats Hoflaan (1979) aan de Buytenparklaan 1 is de grootste begraafplaats. Hier zijn naast particuliere (eigen) graven ook algemene graven, urnengraven, een urnenmuur en een uitstrooiveld. Begraafplaats Hoflaan is in 2018 flink uitgebreid. Het crematorium Meerbloemhof (van Monuta) ligt bij deze begraafplaats.

Openingstijden begraafplaatsen

 • 1 april tot 1 oktober geopend van 10.00 uur tot 22.00 uur
 • 1 oktober tot 1 april geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur

Contact

Heeft u vragen over administratieve zaken met betrekking tot de begraafplaatsen Hoflaan, Binnenweg of het crematorium? Belt u dan tussen 9.30 uur en 16.30 uur naar 079-322 9311. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag.

Meldsysteem

Begrafenissen kunt u telefonisch doorgeven op nummer 079-346 8524. Crematies kunt u telefonisch doorgeven bij Crematorium Meerbloemhof op nummer 079-322 9311. Beide telefoonnummers kunt u hiervoor 24 uur per dag bellen.

Meer informatie

Publicatie

Themapagina Stadsnieuws Bulletin 2 juli 2020 - Begraven in Zoetermeer (pdf)

 • Begraafplaats Hoflaan

  Vergroot afbeelding: begraafplaats Hoflaan

  De begraafplaats Hoflaan is de grootste begraafplaats binnen de gemeentegrenzen van Zoetermeer. Hier kan worden begraven en kan de as een plekje krijgen.
  Plattegrond  |  Advies plantgebruik

 • Begraafplaats Binnenweg

  Vergroot afbeelding: ingang begraafplaats Binnenweg

  Dit is de oude begraafplaats van de gemeente Zoetermeer. Vooral oud-Zoetermeerders kiezen ervoor om hier begraven te worden. Hier kan alleen worden begraven. Er zijn hier graven met grafrechten voor onbepaalde tijd. Uitgifte van deze rechten is niet meer mogelijk.
  Plattegrond

 • Soorten graven

  Vergroot afbeelding: overzichtsfoto met graven

  Op de 2 begraafplaatsen zijn verschillende graven beschikbaar: algemene graven en particuliere graven. Op de begraafplaats Hoflaan vindt u ook urnengraven, een urnenmuur, een asverstrooischaal en een strooiveld.

  Lees meer
 • Oorlogsmonument

  Vergroot afbeelding: oorlogsmonument

  Het oorlogsmonument is naast de Nederlands Hervormde Kerk aan de Dorpsstraat. In het graf bevinden zich de stoffelijke overschotten van de Amerikaanse piloot John McCormick en Jacob Leendert van Rij, Jan Hoorn en Jacob van Eerden, verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog.

 • Tarieven

  logo gemeente Zoetermeer

  Elk jaar stelt de gemeenteraad de tarieven opnieuw vast. Bekijk hier de tarieven voor 2021.

  Let op! Alle beschikbare 1-persoons graven zijn op dit moment uitgegeven. Voorlopig zijn deze niet verkrijgbaar.

 • Regelgeving

  logo gemeente Zoetermeer

  Voor begraven en de begraafplaatsen in Zoetermeer gelden regels. De Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer en het Uitvoeringsbesluit gemeentelijke begraafplaatsen Zoetermeer. De Beheersverordening is vastgesteld door de gemeenteraad, het Uitvoeringsbesluit door het college. Per 1 mei 2020 is er een geheel nieuwe versie van kracht.

 • Regelen bij de gemeente

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.