Als u bijstand hebt

Home > Inwoners > Als u bijstand hebt

Als u bijstand hebt

 • Bijstand, regels en afspraken

  Hebt u recht op een uitkering, dan staan daar ook verplichtingen tegenover. U moet zich aan een aantal regels houden.

  Lees meer
 • Meewerken bij het zoeken naar werk

  Als u een uitkering krijgt, wordt van u verwacht dat u er alles aan doet om aan het werk te komen.

  Lees meer
 • Juiste informatie geven aan de klantmanager

  Met de inkomstenverklaring informeert u de gemeente over uw financiële situatie van dat moment.

  Lees meer
 • Bij ziekte overleggen met de klantmanager

  Als u door ziekte niet in staat bent om uw afspraken na te komen moet u dit melden bij uw klantmanager, vóór de aanvang van uw afspraak of werktijd. Ook moet u dit melden bij uw re-integratiebedrijf of werkgever. U overlegt met hen wat er geregeld moeten worden.

  Lees meer
 • Meewerken aan een huisbezoek

  De gemeente controleert de informatie die u geeft over uw woonsituatie. Als er twijfels zijn kan de gemeente op huisbezoek komen. Volgens de wet mag dit als er aanleiding toe is. De bedoeling is om alle twijfels weg te nemen. Dat is vaak ook in uw belang. Daarnaast wordt tijdens het huisbezoek gekeken of u mogelijk recht hebt op andere voorzieningen van de gemeente.

  Lees meer
 • Respectvol met elkaar omgaan

  Meer informatie over gedragsregels voor medewerkers van de gemeente en haar klanten.

 • Als u zich niet aan de regels houdt

  Met een bijstandsuitkering hebt u rechten én plichten. Het is belangrijk dat u zich houdt aan de afspraken. De gemeente kan uw uitkering verlagen of zelfs beëindigen als u dat niet doet.

  Lees meer

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.