Agenda's en verslagen stadsbouwmeester

Home > Inwoners > Agenda's en verslagen stadsbouwmeester

Agenda's en verslagen stadsbouwmeester

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de stadsbouwmeester van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. De vergaderingen vinden doorgaans plaats in het Stadhuis-Forum.

Aangepaste vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vanaf 1 oktober 2020 vinden de openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats zonder bezoekers. Hiermee volgen we de Rijks- en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten op. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden de vergaderingen via een video-conferentie gehouden. Planindieners en ontwerpers ontvangen hierover tijdig bericht. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht of wilt u een video-conferentie bijwonen? Lees dan hier meer over de aangepaste werkwijze.

Meer informatie over de stadsbouwmeester vindt u op www.zoetermeer.nl/welstand.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.