Agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Home > Inwoners > Agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Agenda's en verslagen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Hier vindt u de agenda's en verslagen van de vergaderingen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van het lopende jaar. De exacte plek van de vergadering wisselt en staat daarom in de agenda. Voorlopig wordt er vanwege Corona digitaal vergaderd. Actuele informatie hiervoor vindt u op deze website. De vergaderingen vinden doorgaans plaats op een vrijdag.

Vergaderdata 2021

In 2021 vergadert de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit op de volgende data (onder voorbehoud): 15 januari, 19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 25 juni, 17 september, 15 oktober, 12 november en 10 december. Zo nodig kan een extra vergadering worden gepland. Dat leest u dan op deze pagina.

Aangepaste vergaderingen stadsbouwmeester en Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Vanaf 1 oktober 2020 vinden de openbare vergaderingen van de stadsbouwmeester en de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit plaats zonder bezoekers. Hiermee volgen we de Rijks- en gemeentelijke richtlijnen voor vergaderingen en samenkomsten op. Zolang de coronamaatregelen van kracht zijn, worden de vergaderingen via een video-conferentie gehouden. Planindieners en ontwerpers ontvangen hierover tijdig bericht. Wilt u gebruik maken van uw spreekrecht of wilt u een video-conferentie bijwonen? Lees dan hier meer over de aangepaste werkwijze.

Meer informatie over de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u op www.zoetermeer.nl/welstand.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.