Verslagen participatie afvalbeleid

Home > Inwoners > Afvalinzameling > Verslagen participatie afvalbeleid

Verslagen participatie afvalbeleid

Op 17 december heeft de raad het eindverslag participatie afvalscheiding goedgekeurd. U kunt dit eindverslag bekijken via Zoetermeer in Cijfers - Peiling Afvalbeleidsplan 2020.

Eindverslag participatie Afvalstoffenverordening

Hieronder vindt u het eindverslag van de participatie over de afvalstoffenverordening. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit eindverslag dinsdag 23 september 2020 goedgekeurd.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.