Tips tegen vastvriezen GFT

Home > Inwoners > Afvalinzameling > Tips tegen vastvriezen GFT

Tips tegen vastvriezen GFT

Door vorst kan het GFT-afval vastvriezen aan de minicontainer (groene bak). Bij het ophalen lukt het de inzamelmedewerkers meestal om met het schud-mechanisme van de huisvuilauto het vastgevroren groente-, fruit- en tuinafval los te schudden. Het lukt niet altijd. Dan blijft er toch afval achter in uw container.

Een paar tips om dat te voorkomen:

  • Zet de container de nacht voor de ophaaldag op een niet al te koude plaats en uit de wind (bijvoorbeeld in de schuur of in de garage).
  • Leg onderin de container een krant of een eierdoos.
  • Stamp het afval niet aan.
  • Laat nat (tuin)afval eerst drogen of uitlekken voordat u het in de container gooit.
  • Maak het afval voorzichtig los van de wand met bijvoorbeeld een schep, voordat u de container op de aanbiedplaats zet.
  • Gebruik geen zout om bevriezing van afval in de container tegen te gaan. Dit verontreinigt het afval.