Bekijk uw huisvuilkalender via het internet

Home > Inwoners > Afvalinzameling > Bekijk uw huisvuilkalender via het internet

Bekijk uw huisvuilkalender via het internet

afvalcontainers

De papieren huisvuilkalender is vervallen. Alle informatie over afval, ophaaldagen en afvalscheiding is beschikbaar via www.mijnafvalwijzer.nl.

Ook vindt u hier informatie over het Zelfbrengdepot, openingstijden en belangrijke telefoonnummers. Deze service is eveneens beschikbaar via de gratis app 'Afvalwijzer' voor smartphone of tablet. Bij het intypen van postcode en huisnummer is direct te zien wanneer de minicontainers worden geleegd.

Inwoners van Zoetermeer die toch een papieren kalender willen, kunnen deze aanvragen via telefoon 14 079, keuze afvalinzameling.

Meer informatie over afvalinzameling: www.zoetermeer.nl/afval

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.