Aanbieden resten barbecue

Home > Inwoners > Afvalinzameling > Aanbieden resten barbecue

Aanbieden resten barbecue

Als u na afloop de afgekoelde as van de barbecue los in de container doet, wordt uw container vies. Ook stuift de as, wanneer de container wordt geleegd, overal heen. Gooi de afgekoelde as niet los in uw container maar in een dichtgebonden plastic (vuilnis)zak bij het restafval.