Actualiseren veiligheidsbeleid

Home > Inwoners > Actualiseren veiligheidsbeleid

Actualiseren veiligheidsbeleid

Denk mee over de veiligheid in de stad

De gemeente actualiseert het veiligheidsbeleid voor de komende vier jaren en wil graag weten wat u hiervan vindt. Op doemee.zoetermeer.nl vindt u het veiligheidsbeleid en kunt u uw mening geven. Zo zorgen we samen voor een veilig Zoetermeer.

Denk mee

Op doemee.zoetermeer.nl kunt u in vier korte vragen uw mening geven over de vier speerpunten van het veiligheidsbeleid. U kunt meedoen tot 14 september. De vier speerpunten zijn:

  • Extremisme en radicalisering.
  • Ondermijning. Georganiseerde misdaad waarbij de onderwereld zich mengt met de bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepteelt/drugshandel, heling, fraude en witwassen.
  • High Impact Crimes: de ingrijpende delicten geweld, woninginbraken, overvallen en straatroven.
  • Problematische jeugdgroepen.

Veilig Zoetermeer

Zoetermeer zet al stevig in op de genoemde speerpunten. Zo werken veiligheidspartners intensief samen in de aanpak van problematische jeugdgroepen. Er zijn voorlichtings- en subsidieacties gehouden om woninginbraken tegen te gaan. Dit jaar startte de gemeente met de intensivering van de aanpak van ondermijning. Bij ondermijning gaat het om het zoveel mogelijk tegengaan van georganiseerde misdaad waarbij de onderwereld zich mengt met bovenwereld. Voorbeelden zijn hennepteelt/drugshandel, heling, fraude en witwassen. Bij radicalisering gaat het om preventie in brede zin. In eerdere jaren werd geprobeerd te voorkomen dat mensen naar strijdgebieden vertrokken, nu ligt het accent meer op het begeleiden van terugkeerders uit die gebieden.
Voor meer informatie: www.zoetermeerveilig.nl.

In de wijk

Aan veiligheid wordt in de wijk gewerkt, daar worden de problemen aangepakt. Er worden duidelijke regels gesteld en strenger gehandhaafd. Daarnaast is preventie het uitgangspunt. Door aan de voorkant in te grijpen kunnen onveilige situaties worden voorkomen. In de afgelopen jaren is de relatie tussen veiligheid en zorg steeds sterker geworden. Als potentiële criminelen aan werk worden geholpen of een opleiding doen, kan dat de betrokkenen op het rechte pad houden.