1e aardgasvrije wijk Palenstein

Home > Inwoners > Aardgasvrij Zoetermeer > 1e aardgasvrije wijk Palenstein

1e aardgasvrije wijk Palenstein

RSS

In heel Nederland gaan we om verschillende goede redenen stap voor stap van het aardgas af. Dat betekent dat we straks - in ieder geval vóór 2040 - op een andere manier ons huis moeten verwarmen en koken. Palenstein is de eerste wijk in Zoetermeer waar gekeken wordt welke alternatieven er zijn voor aardgas. De gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin, woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en Vidomes trekken hierin samen op.

Waarom Palenstein?

De gemeente, woningcorporaties en Stedin hebben Palenstein aangewezen als eerste wijk voor het aardgasvrij maken van de voorraad woningen. Palenstein was ooit de eerste nieuwbouwwijk van Zoetermeer. Het sluit aan bij de afspraken voor de herstructurering zoals deze in wijkvisie voor Palenstein in 2012 zijn gemaakt. Deze herstructurering met sloop en nieuwbouw en de geplande groot onderhoudsprojecten bieden extra kansen voor verduurzaming van het woningbestand in de wijk. Woningbouwcorporaties bezitten ongeveer 70% van alle woningen in Palenstein. Zij zijn daarom een belangrijke partner in het slagen van de energietransitie. Daarnaast past het ook in het beleid van meer duurzame woningen.

Particuliere woningeigenaren

De weg naar aardgasvrij voor particuliere huiseigenaren is ingewikkelder. De gemeente vindt het belangrijk dat ook voor deze groep haalbare en betaalbare oplossingen komen. Daarom werkt de gemeente samen met Reimarkt, de winkel waar je duurzame woningverbeteringen voor je huis kunt kopen. Bij Reimarkt krijgen huiseigenaren een goed advies over aardgasvrij wonen. Dat begint met je huis goed isoleren. De komende tijd organiseren de gemeente en Reimarkt informatiebijeenkomsten in de winkel aan de Dorpsstraat over isolatie. Meer informatie is te vinden op reimarkt.nl/zoetermeer.

6,6 miljoen euro toegekend

In oktober 2018 heeft de gemeente een decentralisatie-uitkering toegekend gekregen als bijdrage in het aardgasvrij maken van een woonwijk. Het gaat om ruim € 6,6 miljoen in het kader van de regeling Proeftuin Aardgasvrije Wijken. Met deze bijdrage wordt een alternatief voor aardgas voor de hoogbouw in Palenstein mogelijk gemaakt. Op dit moment wordt het plan verder uitgewerkt om 1.117 hoogbouwwoningen van corporaties uit Zoetermeer, een VvE en de gemeentelijke gebouwen op een lokaal collectief WKO-warmtenet (warmte-koude opslag) aan te sluiten. Door ondersteuning van het Rijk kan dit WKO-warmtenet direct vanaf de start 100% aardgasvrij worden gerealiseerd.

Green Deal aardgasvrij Palenstein

In maart 2017 ondertekenden de gemeente Zoetermeer, netbeheerder Stedin en de woningcorporaties Vidomes, De Goede Woning en Vestia de Green Deal Palenstein aardgasvrij. Met als einddoel om gezamenlijk te werken naar een aardgasvrij Palenstein in 2040.

Contact

Houd op dit moment rekening met een langere wachttijd aan de telefoon.