In oktober 2021 inspecteerde de gemeente diverse houten bruggen. Aanleiding hiervoor was de sluiting van een brug op de Vogeldreef (van het Langelandpad naar het Wallenpad) omdat de brug onveilig bleek te zijn.

Twee bruggen onveilig

Bij deze inspectie werden 2 bruggen onveilig bevonden. Dit zijn de brug aan het Waterleliepad/Leidsewallenpad en de brug aan de Regenboogsingel/ Hoogglanspad. De onveilige situatie werd bij de brug Waterleliepad komt door een loszittende leuning en bij de Regenboogsingel/ Hoogglanspad zaten twee gaten in het brugdek. Bij beide bruggen zijn onmiddellijk maatregelen getroffen zodat de bruggen weer veilig gebruikt kunnen worden. Volgens planning wordt de brug aan de Regenboogsingel/Hoogglanspad op 9 december 2021 vervangen. De brug aan Waterleliepad staat in 2021/ 2022 op de planning om vervangen te worden, maar dit is afhankelijk van Rijnland en de te verlengen kabels en leidingen.

Andere bruggen uit inspectie

Bij andere houten bruggen in Rokkeveen (zes stuks) en een aan de Koeienweide/ Konijnenweide zijn kleine gebreken geconstateerd. Door deze gebreken is de veiligheid niet in het geding, maar het is wel noodzakelijk om deze gebreken te verhelpen. De bruggen (6 + 1) worden volgens planning in 2021/ 2022 vervangen.

Binnenkort worden ook nog houten bruggen in het Westerpark nader geïnspecteerd. De uitkomsten hiervan vindt u op deze pagina.