In oktober 2021 inspecteerde de gemeente diverse houten bruggen. Aanleiding hiervoor was de sluiting van een brug op de Vogeldreef (van het Langelandpad naar het Wallenpad) omdat de brug onveilig bleek te zijn.

Twee bruggen onveilig

Bij deze inspectie werden 2 bruggen onveilig bevonden. Dit zijn de brug aan het Waterleliepad/Leidsewallenpad en de brug aan de Regenboogsingel/ Hoogglanspad. De onveilige situatie werd bij de brug Waterleliepad komt door een loszittende leuning en bij de Regenboogsingel/ Hoogglanspad zaten 2 gaten in het brugdek. Bij beide bruggen zijn onmiddellijk maatregelen getroffen zodat de bruggen weer veilig gebruikt kunnen worden. Volgens planning wordt met het werk aan de brug aan de Regenboogsingel/Hoogglanspad gestart op 16 februari 2022. De brug aan Waterleliepad staat in 2022 op de planning om vervangen te worden, maar dit is afhankelijk van Rijnland en de te verlengen kabels en leidingen.

Andere bruggen uit inspectie

Bij andere houten bruggen in Rokkeveen (6 stuks) en een aan de Koeienweide/ Konijnenweide zijn kleine gebreken geconstateerd. Door deze gebreken is de veiligheid niet in het geding, maar het is wel noodzakelijk om deze gebreken te verhelpen. De bruggen (6 + 1) worden volgens planning in 2022 vervangen.

Afgesloten bruggen Westerpark

Er zal dit jaar nog onderhoud uitgevoerd gaan worden aan 2 afgesloten houten bruggen in het Westerpark, te weten 19.104 & 19.105 (zie afbeelding). Deze 2 bruggen liggen in elkaars verlengde en komen uit op de Heuvelweg. Na dit onderhoud zullen deze bruggen weer worden opengesteld voor gebruik totdat de bruggen definitief worden vervangen in de zomer van 2022. In de zomer zullen de bruggen opnieuw worden afgesloten voor een duur van 3 á 4 weken in verband met de vervangingswerkzaamheden.

Brug 19.108 (de eerste brug vanaf de Turfberg) zal komende periode nog wel afgesloten blijven vanwege de onveiligheid. Hiervoor zal de bestaande omleiding (via brug 19.107) van kracht blijven. Half april 2022 zal brug 19.108 vervangen worden voor een versie gemaakt van beton. De verwachting is dat de brug halverwege mei 2022 weer wordt opengesteld.

Kaart waarop de afgesloten bruggen in het Westerpark staan aangegeven