Het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) heeft een verzoek ingediend bij de gemeente Zoetermeer om de noodopvang in de voormalige gevangenis vanaf februari 2023 te verlengen met tenminste één jaar (bij voorkeur twee jaar). Ook vraagt het COA om het aantal opvangplaatsen te verhogen van 500 naar 630 mensen. De gemeente begrijpt de urgentie om te helpen bij de opvang van vluchtelingen. Rekening houdend met de belangen van de stad, van inwoners en ondernemers, onderzoekt de gemeente of aan het verzoek van het COA kan worden voldaan en onder welke voorwaarden. De gemeente gaat daarover in gesprek met de gemeenteraad, het COA en met inwoners en ondernemers.

Inloopbijeenkomst 22 september

De gemeente organiseert donderdag 22 september een inloopbijeenkomst voor omwonenden en ondernemers. Ook u bent van harte welkom. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen wanneer het u uitkomt. De bijeenkomst vindt plaats in Het Wapen van Zoetermeer aan de Zegwaartseweg 31. U kunt plaatsnemen aan een van de tafels om in een kleine groep in gesprek te gaan met medewerkers van de gemeente en het COA. Ook burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Ingeborg ter Laak (asielbeleid) zijn deze avond aanwezig.

Aanmelden

Voor een goede voorbereiding van de avond vragen wij u zich vooraf aan te melden door een e-mail te sturen naar noodopvang@zoetermeer.nl en vermeldt u hierin uw naam en met hoeveel personen u komt.

Meer informatie en reageren?

Op www.zoetermeer.nl/noodopvang vindt u de actuele informatie, de afspraken in de huidige bestuursovereenkomst met het COA en het antwoord op veelgestelde vragen. Heeft u een andere vraag? Of kunt u niet bij de bijeenkomst zijn, maar wilt u de gemeente wel iets meegeven? Dan kunt u tot 29 september reageren door een e-mail te sturen naar noodopvang@zoetermeer.nl.

Datum: donderdag 22 september 2022
Tijd: 19.00 - 21.00 uur (inloopbijeenkomst)
Locatie: Het Wapen van Zoetermeer, Zegwaartseweg 31, 2723 PA Zoetermeer

Foto: JetteFoto