Informatie van de overheid moet zo veel mogelijk openbaar zijn. Dit staat in de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). U hebt bijvoorbeeld recht op informatie over het beleid en de besluiten van de gemeente. De gemeente informeert haar inwoners hierover via persberichten, huis-aan-huisbladen of de website.

Als u informatie wilt opvragen die de gemeente (nog) niet openbaar heeft gemaakt, kunt u een Wob-verzoek indienen bij de gemeente.

Wilt u de informatie ook hergebruiken? Dan dient u geen Wob-verzoek in maar een Who-verzoek.

Wat u moet weten

U kunt een Wob-verzoek indienen als:

  • u duidelijk aangeeft waarover u informatie wilt ontvangen
  • de gemeente de informatie ook echt heeft
  • de informatie gaat over het beleid van de gemeente
  • de informatie is vastgelegd, bijvoorbeeld op papier, film, foto of een digitaal bestand

De gemeente kan u de informatie op verschillende manieren geven. Bijvoorbeeld een kopie van een document of een samenvatting daarvan. Ook kan de gemeente u uitnodigen de documenten te komen bekijken.

Aanvragen

Een aanvraag om informatie gebaseerd op de Wet openbaarheid van bestuur kunt u op 2 manieren doen:

Online

Wob-verzoek indienen

Per post

U stuurt het verzoek naar:

Gemeente Zoetermeer
Postbus 15
2700 AA ZOETERMEER

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 4 weken bericht over uw verzoek. De gemeente kan deze termijn met 4 weken verlengen.

Bezwaar maken

  • Als de gemeente niet op tijd beslist, kunt u bezwaar maken
  • Wijst de gemeente uw verzoek af en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.