Als u studeert en een beperking hebt, kan het lastig zijn om naast uw studie te werken. Met de individuele studietoeslag van de gemeente krijgt u een steuntje in de rug. Zo voorkomt u dat u meer moet lenen.

Wat u moet weten

U komt in aanmerking voor deze toeslag als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in Zoetermeer.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft recht op studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS).
  • U heeft geen vermogen.
  • U bent door een blijvende medische beperking niet in staat om het minimumloon te verdienen.

Toekenning

  • De toekenning is voor 6 maanden.
  • Het bedrag wordt per maand uitbetaald.

Wilt u na 6 maanden opnieuw in aanmerking komen voor individuele studietoeslag? Dan moet u opnieuw een aanvraag indienen.

Hoogte van de bedragen

In 2022

OmschrijvingBedrag per maand
individuele studietoeslag voor 18 jaar€ 150,-
individuele studietoeslag voor 19 jaar€ 180,-
individuele studietoeslag voor 20 jaar€ 240,-
individuele studietoeslag voor 21 jaar en ouder€ 300,-

Bereken uw recht

Op de website BerekenUwRecht kunt u uitzoeken van welke regelingen in Zoetermeer u mogelijk gebruikt kunt maken op basis van uw inkomen.

Hoe lang duurt het?

U krijgt binnen 8 weken een brief van de gemeente.