In juni 2016 is het integraal huisvestingsplan onderwijs vastgesteld door de gemeenteraad. De nieuwbouw van IKC Meester Verwersschool in de wijk Seghwaert (Moerbeigaarde 58) is onderdeel van dit plan.

Het gebouw wordt volledig afgestemd op de inhoudelijke visie van het montessori onderwijs. Naast de openbare montessori school Meester Verwers komen ook een peuterspeelzaal, een buitenschoolse opvang en een Meerpuntruimte waar men terecht kan voor advies over onder andere opvoeding. Over een aantal jaar zal ook een kinderdagverblijf aan het IKC toegevoegd worden.

Meester Verwersschool

Start nieuwbouw

Het project bevindt zich nu in de realisatiefase. De omgevingsvergunning is verleend en in het eerste kwartaal van 2021 is begonnen aan de nieuwbouw van het kindcentrum. De ingebruikname van het schoolgebouw staat gepland voor na de meivakantie - schooljaar 2021/2022. De herinrichting van de openbare ruimte wordt in samenhang met de ontwikkeling van het kindcentrum gerealiseerd.

Documenten