Heeft u een bedrijf in Zoetermeer en bent u huurder van de gemeente? Dan kunt u voor 2021 huurcompensatie aanvragen. Voorwaarde is dat u te maken heeft (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis.

Dient uw organisatie maatschappelijk belang en huurt u van de gemeente? Dan kunt u zowel huurcompensatie als steun aanvragen.

U kunt uw steunaanvraag over 2021 tot 1 mei 2022 indienen.

Wat u moet weten

Huurcompensatie

Dit wordt bepaald door:

 • de periode waarin u getroffen bent
 • de maatregelen rondom corona die van kracht waren voor uw branche
 • de omzetdaling die u heeft in vergelijking met de vorige periodes

Voorwaarden voor huurcompensatie

Er zijn 2 voorwaarden om huurcompensatie te kunnen aanvragen:

 • U huurt een ruimte van de gemeente.
 • U heeft te maken (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis (bijvoorbeeld omdat u verplicht moest sluiten, of vanwege een maximaal aantal klanten dat u mocht ontvangen).

Steun

Ondersteuning betekent niet direct een geldbedrag. Wij kijken eerst naar een niet-financiële oplossing. Het is daarom van belang dat u nadenkt over andere manieren waarop wij uw organisatie kunnen helpen.

Krijgt u toch steun in de vorm van een geldbedrag? Dan zijn hier geen voorwaarden aan verbonden (zoals bijvoorbeeld bij een subsidie).

Voorwaarden voor steun 

 • Alle andere regelingen van de overheid, gemeenten* en uw branche die voor u gelden heeft u onderzocht en/of aangevraagd.
 • Heeft u dat nog niet gedaan? Zorg dan dat u eerst gebruik maakt van de bestaande regelingen die voor uw organisatie van toepassing zijn.
 • U biedt maatschappelijke diensten aan inwoners van Zoetermeer.
 • Uw verzoek is gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten voor uw organisatie die veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
 • Financiële continuïteit van uw organisatie is na de ondersteuning aannemelijk.
 • De door de coronacrisis veroorzaakte problemen zijn acuut.

* Bijvoorbeeld: NOW, TOGS, TVL, Tozo, enzovoort.

Beoordeling van de aanvragen

Voor het beoordelen van de aanvragen zijn regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen in het 'Afwegingskader incidentele steun corona 2021' (hieronder te downloaden).

Eind 2020 heeft de gemeenteraad besloten dit afwegingskader ook van toepassing te verklaren voor aanvragen die voor het jaar 2021 worden ingediend.

Aanvragen

Hou rekening met:

 • Vul het aanvraagformulier in en stuur alle hieronder genoemde bijlagen mee.
 • Zorg dat u de bijlagen digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.
 • Een volledig ingevuld formulier geeft niet automatisch recht op compensatie of steun.
 • Wij bekijken uw gegevens en nemen per situatie (aanvraag) een besluit.
 • Het is mogelijk dat wij u om extra informatie vragen.
 • Geef veranderingen in de (financiële) situatie van uw organisatie direct door.

Huurcompensatie en/of steun voor organisaties, aanvragen

Meesturen met de aanvraag

 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Kopie (of foto) van uw bankpas met het nummer van de rekening waarnaar wij de mogelijke huurcompensatie en/of ondersteuning kunnen overmaken.
 • Financiële gegevens van 2018, 2019, 2020 en 2021 (de jaarrekeningen  en als deze van 2021 nog niet is opgesteld op moment van aanvraag, de (voorlopige) halfjaarcijfers 2021 of cijfers tot en met het 3e kwartaal van 2021 en een prognose van het (3e en) 4e kwartaal 2021).
 • Bent u een startende organisatie en beschikt u niet over de hierboven gevraagde financiële gegevens? Stuur dan de begroting voor het huidige boekjaar mee en de realisatiecijfers huidig boekjaar volgens de financiële administratie.

Hoe lang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u van ons binnen 8 weken bericht.