Heeft u een bedrijf in Zoetermeer en bent u huurder van de gemeente? Dan kunt u over 2020 (maart tot en met december) en het eerste half jaar 2021 huurcompensatie aanvragen tot uiterlijk 1 juli 2022.

Daarnaast is met ingang van 1 april 2022 de mogelijkheid geopend om huurcompensatie aan te vragen over de periode december 2021 tot en met februari 2022. In deze periode was er sprake van ernstig beperkende coronamaatregelen. Voorwaarde is dat u te maken heeft (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van de maatregelen rondom de coronacrisis.

U kunt de huurcompensatie voor de periode december 2021 tot en met februari 2022 aanvragen tot uiterlijk 1 januari 2023.

Dient uw organisatie een maatschappelijk belang en huurt u van de gemeente dan kunt u zowel huurcompensatie als steun aanvragen. 

Wat u moet weten

Huurcompensatie

Dit wordt bepaald door:

 • de periode waarin u getroffen bent
 • de maatregelen rondom corona die van kracht waren voor uw branche
 • de omzetdaling die u heeft in vergelijking met de vorige periodes

Voorwaarden voor huurcompensatie

Er zijn 2 voorwaarden om huurcompensatie te kunnen aanvragen:

 • U huurt een ruimte van de gemeente.
 • U heeft te maken (gehad) met een daling van uw omzet als direct gevolg van maatregelen rondom de coronacrisis (bijvoorbeeld omdat u verplicht moest sluiten, of vanwege een maximaal aantal klanten dat u mocht ontvangen).

Steun

Ondersteuning betekent niet direct een geldbedrag. Wij kijken eerst naar een niet-financiële oplossing. Het is daarom van belang dat u nadenkt over andere manieren waarop wij uw organisatie kunnen helpen.

Voorwaarden voor steun 

 • Alle andere regelingen van de overheid, gemeenten* en uw branche die voor u gelden heeft u onderzocht en/of aangevraagd.
 • Heeft u dat nog niet gedaan? Zorg dan dat u eerst gebruik maakt van de bestaande regelingen die voor uw organisatie van toepassing zijn.
 • U biedt maatschappelijke diensten aan inwoners van Zoetermeer.
 • Uw verzoek is gericht op de bestrijding van de negatieve financiële effecten voor uw organisatie die veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
 • Financiële continuïteit van uw organisatie is na de ondersteuning aannemelijk.
 • De door de coronacrisis veroorzaakte problemen zijn acuut.

* Bijvoorbeeld: NOW(externe link), TOGS(externe link), TVL(externe link), Tozo, enzovoort.

Beoordeling van de aanvragen

Voor het beoordelen van de aanvragen zijn regels opgesteld. Deze regels kunt u nalezen in het 'Afwegingskader incidentele steun corona 2022' (hieronder te downloaden). 

Het afwegingskader is opgenomen in de ‘Subsidieregeling corona noodsteun Zoetermeer 1e half jaar 2022’ (ook hieronder te downloaden).

Aanvragen

Hou rekening met:

 • Vul het aanvraagformulier in en stuur alle hieronder genoemde bijlagen mee.
 • Zorg dat u de bijlagen digitaal klaar heeft staan voordat u het formulier gaat invullen.
 • Een volledig ingevuld formulier geeft niet automatisch recht op compensatie of steun.
 • Wij bekijken uw gegevens en nemen per situatie (aanvraag) een besluit.
 • Het is mogelijk dat wij u om extra informatie vragen.
 • Geef veranderingen in de (financiële) situatie van uw organisatie direct door.

Huurcompensatie en/of steun voor organisaties, aanvragen

Meesturen met de aanvraag

 • Kopie inschrijving Kamer van Koophandel.
 • Kopie (of foto) van uw bankpas met het nummer van de rekening waarnaar wij de mogelijke huurcompensatie en/of ondersteuning kunnen overmaken.
 • Financiële gegevens van 2019, 2020, 2021 (de jaarrekening) en de halfjaarcijfers 2022.
 • Bent u een startende organisatie en beschikt u niet over de hierboven gevraagde financiële gegevens? Stuur dan de begroting voor het huidige boekjaar mee en de realisatiecijfers huidig boekjaar volgens de financiële administratie.

Hoelang duurt het?

Is uw aanvraag compleet? Dan krijgt u van ons binnen 8 weken bericht.