Zwemmen voor Oekraïense vluchtelingen

Oekraïense ontheemden die tijdelijk in Zoetermeer verblijven kunnen met een ZoetermeerPas gratis zwemmen in zwembad De Driesprong. Vrijwilligers van stichting het Startblok bieden elke vrijdag van 10.00-11.00 uur Ouder-Kind zwemmen en van 12.00-13.00 uur banenzwemmen / aangepast zwemmen aan. Voor vragen kunt u contact opnemen per mail: info@hetstartblok.com of via de telefoon: 06-12502803.

Afspraak maken bij IND tijdelijk niet mogelijk

Oekraïense ontheemden in Zoetermeer kunnen tijdelijk geen afspraak maken bij de IND voor een bewijs van verblijf. Reden is dat de IND problemen heeft om materialen te krijgen die nodig zijn om de verblijfsstickers te maken.

Voor mensen die al een afspraak hebben komt deze te vervallen. De IND laat weten wanneer het wel weer mogelijk is om een afspraak te vermaken. Verwachting is dat dit half oktober weer kan.

Meer informatie is te vinden op de website van de IND: Oekraïne: afspraak ophalen bewijs van verblijf(externe link).

ZoetermeerPas voor Oekraïense ontheemden

Oekraïense ontheemden die tijdelijk in Zoetermeer verblijven kunnen sinds 1 augustus 2022 een ZoetermeerPas aanvragen. Met de ZoetermeerPas kunt u met korting of gratis deelnemen aan verschillende sportieve, leerzame en/of culturele activiteiten in Zoetermeer. De ZoetermeerPas is alleen voor Oekraïense ontheemden die ook recht hebben op de leefgeldregeling. Kijk voor meer informatie over de ZoetermeerPas en hoe u deze kunt aanvragen op onze website bij het product: ZoetermeerPas.

Opnieuw onderwijs in voormalig schoolgebouw Schansbos

In het schoolgebouw aan het Schansbos 3-4 komt binnenkort opnieuw een school. De school heet Nieuwkomersvoorziening Opvang en Onderwijs Zoetermeer (NOOZ) en gaat onderwijs geven aan vooral Oekraïense kinderen. De school start waarschijnlijk na de meivakantie, op het moment dat het gebouw veilig en klaar is voor gebruik. Hiervoor moeten nog een aantal kleine reparaties worden uitgevoerd. Op dit moment gebruikt leegstandbeheerder Ad Hoc het schoolgebouw. Zij zorgen voor het gebouw en geven de ruimtes in gebruik aan anderen. De gebruikers zullen uiterlijk 1 mei 2022 het gebouw verlaten.

In het complex aan het Schansbos komt een school voor kinderen die uit hun eigen land gevlucht zijn. Het gaat om kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar. Zij krijgen onder andere les in de Nederlandse taal. Zodra zij goed Nederlands kunnen spreken en begrijpen, gaan zij naar een gewone basisschool. Het is nog niet bekend hoeveel kinderen er naar deze school gaan. Dit hangt af van het aantal Oekraïense vluchtelingen dat naar Zoetermeer komt.

Meer informatie kunt u vinden op de speciale website zoetermeer.nl/oekraine en op de facebookpagina van de nieuwe school: NieuwkomersvoorzieningOnderwijsOpvangZoetermeer(externe link). De omwonenden en betrokkenen krijgen een informatiebrief toegestuurd.

Opvang Oekraïense vluchtelingen aan het Bredewater

Het gebouw aan het Bredewater 22 is een opvanglocatie voor Oekraïense vluchtelingen. Het onderkomen biedt plek aan maximaal 160 bewoners. Afspraak met de eigenaar is dat de vluchtelingen hier anderhalf jaar kunnen blijven. Op vrijdag 8 april zijn de eerste bewoners hier aangekomen. Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn veel inwoners gevlucht. Ook in Zoetermeer zijn vluchtelingen aangekomen. Een groot deel van deze groep verblijft in hotels. Deze oplossing is bedoeld voor de eerste noodopvang. De afgelopen weken is er druk gezocht naar geschikte locaties om de vluchtelingen een plek te geven waar zij voor een langere tijd kunnen verblijven en tot rust kunnen komen. Het gebouw aan het Bredewater is door de aanwezige faciliteiten zeer geschikt voor kwalitatief goede opvang.

Naast het Bredewater zijn er ook twintig appartementen van Vestia in Palenstein die tijdelijk beschikbaar zijn voor Oekraïense vluchtelingen. Hiermee is op zeer korte termijn de vraag naar kwalitatief goede opvang voor deze groep in Zoetermeer opgelost.

Voor meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer is er de speciale website zoetermeer.nl/oekraine. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord. Voor overige vragen is er een mailadres: oekraine@zoetermeer.nl.

Opvang en hulp voor Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer

Het opvangen van Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer is in volle gang. Op dit moment verblijven er 146 vluchtelingen in Zoetermeer in hotels, bij gastgezinnen en in Het Kompas aan het Piet Heinplein. Het verblijf in de hotels in de stad dient als noodopvang. De bedoeling is om de vluchtelingen zo snel mogelijk een plek voor langere tijd te bieden. De eerste doorplaatsingen naar locaties voor de langere termijn zijn, in samenwerking met Vluchtelingenwerk, opgestart. Het Kompas in het Dorp is de eerste van deze locaties in Zoetermeer. De gemeente voert op dit moment gesprekken over andere plekken in de stad om als opvang te gebruiken. Als hier meer informatie over is maakt de gemeente dit bekend.

Naast huisvesting voor de langere termijn wordt er hard gewerkt aan andere hulp voor de vluchtelingen in Zoetermeer. Voor werkzoekenden is er een aanmeldpunt bij De Binnenbaan. Dertien werkgevers hebben zich hier al gemeld en er zijn al vluchtelingen die reageren op het aanbod. Piëzo is actief in de begeleiding van de vluchtelingen door taallessen aan te bieden en het aantal leerplichtige kinderen in kaart te brengen. Aan onderwijs voor deze kinderen wordt hard gewerkt. Om meer uitleg te geven over activiteiten en dagbesteding in Zoetermeer is er een speciale flyer gemaakt voor de vluchtelingen die bij de opvanglocaties ligt. Inwoners, bedrijven en instellingen bieden nog steeds veel hulp aan voor vluchtelingen uit Oekraïne. De bereidheid vanuit de stad om iets voor deze mensen te doen is groot.

Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Zoetermeer is te vinden op de speciale pagina Veelgestelde vragen opvang vluchtelingen Oekraïne. Hier staan antwoorden op veelgestelde vragen voor zowel Zoetermeerders als Oekraïense vluchtelingen. Voor verdere vragen is er het e-mailadres oekraine@zoetermeer.nl.

Broodfabriek Rijswijk aanmeldpunt voor Oekraïense vluchtelingen

Vluchtelingen uit Oekraïne die naar de regio komen en geen onderdak hebben, moeten zich tussen 8.00 en 23.00 uur fysiek aanmelden bij de Broodfabriek in Rijswijk. Vanuit hier vindt de centrale coördinatie van de noodopvang plaats en worden de vluchtelingen over de regio verdeeld, waaronder ook Zoetermeer.

Broodfabriek
Volmerlaan 12
2288 GD Rijswijk

Zoetermeer toont steun aan Oekraïne met stille tocht

Onder grote belangstelling is zaterdagavond 12 maart in Zoetermeer een stille tocht gehouden voor Oekraïne. Zo'n 300 deelnemers kwamen bij elkaar op de Markt, waar zij luisterden naar een toespraak van burgemeester Bezuijen en een gedicht van stadsdichter Robbert Roos. Vervolgens liepen de deelnemers zwijgend met elkaar een speciale route door het centrum van de stad.

In zijn toespraak noemde de burgemeester de beelden uit Oekraïne hartverscheurend, onwerkelijk en onvoorstelbaar. Ook sprak hij zijn dankbaarheid uit voor de hulp die in Zoetermeer tot stand is gekomen. 'De afgelopen twee weken hebben Zoetermeerders al hun grote solidariteit met de Oekraïense inwoners in vele vormen getoond. Dat is werkelijk hartverwarmend. Sàmen kunnen we het verschil maken.' Een speciaal woord had hij over voor de Oekraïners die deelnamen aan de stille tocht. Speciaal voor hen werden de toespraak en het gedicht vertaald in het Oekraïens.

De stille tocht werd georganiseerd door het gemeentebestuur om steun te betuigen richting de Oekraïense bevolking.

Lees hier de volledige toespraak van de burgemeester.

Lees hier het gedicht van stadsdichter Robbert Roos.

Foto's: Patricia Munster

Zoetermeer begonnen met opvang van Oekraïense vluchtelingen

De opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Zoetermeer is begonnen. Afgelopen week vonden al de eerste Oekraïners onderdak in Zoetermeer bij inwoners. De gemeente heeft met hotels in de stad afspraken gemaakt kamers die gebruikt kunnen worden voor de eerste opvang. De eerste vluchtelingen hebben hier hun intrek genomen. De beschikbare hotelkamers zijn bedoeld voor de vluchtelingen die nergens anders terechtkunnen en is een oplossing voor de korte termijn. Er wordt momenteel druk gezocht naar opvangmogelijkheden in de stad voor de langere termijn.

Bij de gemeente komen veel vragen binnen over de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Het is mooi om te zien dat veel mensen willen helpen en onderdak aanbieden. Hier vindt u de antwoorden op veelgestelde vragen. Deze pagina wordt regelmatig aangevuld.