De gemeente Zoetermeer biedt ondernemers een mooie kans om te investeren in groene energie. Samen met energiepartners Groendus en de Duurzame Energiecoöperatie Zoetermeer (DEZo) helpt de gemeente ondernemers met de subsidie-aanvraag en, indien gewenst, met de installatie van zonnepanelen op grote daken.

'Wij zetten fors in op zonne-energie. Met deze actie willen we lokale ondernemers stimuleren om te investeren in zonnepanelen. Zo verlagen ze hun energierekening en dragen ze bij aan een duurzamere stad.' vertelt wethouder Economie Jan Iedema.

Vorig jaar is de gemeente begonnen met een vergelijkbaar project bij de 4 bedrijventerreinen Oosterhage, Lansinghage, Dutch Innovation Park en Kantorenstrook Willem Dreeslaan. Van de bedrijven die interesse toonden, heeft ongeveer 20% een subsidie aangevraagd die past bij hun situatie. 'Dit jaar breiden we het project uit naar alle bedrijven in Zoetermeer met grote daken waar meer dan 500 panelen op passen. Een vergelijkbaar resultaat zou erg mooi zijn.', aldus de wethouder.

SDE Subsidie

Grotere bedrijven kunnen gebruik maken van de SDE-subsidie (Subsidie Duurzame Elektriciteitsproductie). Met deze subsidie stimuleert het Rijk bedrijven om op grote schaal over te stappen op duurzame energie. De subsidie wordt toegekend voor een periode van 12 tot 15 jaar. De openstelling van deze regeling is naar verwachting in september. Na toekenning van de SDE-subsidie hebben bedrijven nog 2-3 jaar de tijd om de zonnepanelen te plaatsen.

Gemeentelijke actie Zon op Zoetermeer

Om Zoetermeerse bedrijven te stimuleren gebruik te maken van deze subsidie is de gemeente een actie gestart. Bedrijven die in aanmerking komen voor de SDE- subsidie kunnen de helft van de kosten besparen voor de aanvraag van de SDE-subsidie en de dakconstructiecheck. In plaats van € 450,- voor de SDE-aanvraag, zijn de kosten slechts € 225,-. Voor de dakconstructiecheck is de prijs € 625,- in plaats van € 1250,-.

Mogelijkheden met het dak

Het bedrijf heeft ook de mogelijkheid om het dak deels of geheel beschikbaar te stellen aan bijvoorbeeld de energiecoöperatie DEZo. Op deze manier kunnen inwoners van Zoetermeer meeprofiteren door te investeren op andermans dak. Ook kan de opgewekte energie gedeeld worden met huurders of buren met een grote energievraag.

Bedrijven kunnen zich aanmelden tot 10 juni 2023. Meer informatie over deze actie staat op www.zonopzoetermeer.nl(externe link).

Provinciale actie

Naast deze gemeentelijke actie, doet de gemeente samen met de gemeente Lansingerland ook mee aan een vergelijkbaar project van de Provincie Zuid-Holland. Hierdoor krijgen meer grote bedrijven hulp bij verduurzaming van hun bedrijf, eveneens met zonnepanelen. Inmiddels hebben 5 bedrijven al interesse getoond. Zie voor meer informatie over dit project: Zon op uw bedrijfsdak.

Inmiddels hebben ongeveer 85 bedrijven die in aanmerking komen een brief ontvangen om mee te doen met de provinciale of de gemeentelijke actie.