Hieronder leest u stap voor stap hoe het stemmen werkt.

Wat moet u meenemen?

Met uw stempas (en mogelijk volmachten) én een geldig identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs of identiteitskaart) gaat u naar een van de stembureaus in Zoetermeer. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn (bij 'geldig tot' zijn alle data vanaf 23 november 2018 goed).

Heeft u naast de Nederlandse nog een andere nationaliteit? Dan mag u ook bepaalde buitenlandse documenten gebruiken: een identiteitsbewijs uit een ander EU-land of uit Noorwegen, Zwitserland (geen Zwitsers rijbewijs), Liechtenstein of IJsland. Kijk voor meer informatie over identificatie op Kiesraad.nl | Identificatie(externe link).

Hoe brengt u uw stem uit?

Stap 1: U geeft uw stempas en identiteitsbewijs aan een stembureaulid. Dit lid controleert of uw identiteitsbewijs en uw stempas kloppen.

Stap 2: U krijgt daarna een stembiljet.

Stap 3a: U gaat alleen naar het stemhokje en u vult het stembiljet met het rode potlood in. U stemt door het witte vlakje in het zwarte hokje vóór de kandidaat van uw keuze rood te maken. U mag maar één kandidaat kiezen.

Stap 3b: Als u bij het invullen een vergissing maakt, geeft u het stembiljet aan de voorzitter terug en vraagt u een nieuw stembiljet. De voorzitter geeft u eenmaal een nieuw stembiljet.

Stap 4: Na het invullen vouwt u de stembiljetten zo dicht dat niemand kan zien op wie u gestemd heeft. U doet daarna het stembiljet in de stembus.

Blanco en ongeldige stemmen

U wilt wel stemmen maar geen keuze maken? Dan kunt u een blanco stem uitbrengen. U stemt blanco door geen enkel vakje rood te maken en niet op het stembiljet te schrijven of tekenen. U laat het stembiljet leeg. Een blanco stem telt niet mee in de uitslag per kandidaat en aantal zetels per politieke partij.

Stembiljetten waarop meerdere vakjes rood zijn gemaakt of waarop teksten of tekeningen staan waardoor u herkenbaar bent, zijn ongeldig. De stem telt niet mee in de uitslag per kandidaat en aantal zetels per politieke partij. Zorg er dus voor dat u maar één witte stip vóór de kandidaat van uw keuze rood maakt.

Blanco stemmen en ongeldige stemmen tellen dus niet mee maar worden wel meegenomen bij het bepalen van de opkomst: het aantal mensen dat naar het stembureau is gekomen om te stemmen.