De gemeente Zoetermeer werkt met groslijsten voor opdrachtnemers. Deze lijst helpt ons opdrachtnemers objectief en transparant uit te nodigen om mee te doen aan onderhandse inkopen of aanbestedingen. Wij werken hiervoor samen met Qfact en het CROW.

Wij hanteren deze groslijst per 31 maart 2021 voor cultuur- en civieltechnische werken en ingenieursdiensten. Bouwkundige werken vallen hier niet onder. Als wij nieuwe groslijsten toevoegen maken wij dat uiteraard tijdig via deze website bekend. Dan kunt u zich als opdrachtnemer ook aanmelden.

Op dit moment kunt u zich aanmelden voor de volgende werkvelden:

 1. Bouwrijp maken
 2. Woonrijp maken elementenverharding en reconstructie elementenverharding
 3. Reconstructie riolering
 4. Asfaltverhardingen
 5. Groenwerkzaamheden
 6. Kappen van bomen
 7. Bodemsaneringswerkzaamheden
 8. Technische installaties - Openbare Verlichting
 9. Technische installaties - Verkeersregelinstallaties
 10. Grondwerkzaamheden
 11. Sloopwerkzaamheden
 12. Bouwen van kunstwerken - Staal / hout / composiet
 13. Bouwen van kunstwerken - Beton
 14. Baggerwerkzaamheden
 15. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Ontwerpen groen/buitenruimte
 16. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Ontwerpen landschap
 17. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Ontwerpen stedenbouwkundig
 18. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Ontwerpen civieltechnisch/contractvoorbereiding
 19. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Verhardingen
 20. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Civiele constructie
 21. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Watermanagement
 22. Advies- en ingenieursdiensten - specialisatie Onderhoudscontracten
 23. Advies- en ingenieursdiensten - advisering aanbestedingstrajecten

Aanmelden

Bent u ondernemer? En houdt u zich bezig met een van de bovenstaande onderwerpen? Dan kunt u zich aanmelden voor de groslijst van de gemeente Zoetermeer door een e-mail te sturen, onder vermelding van 'aanmelding nieuwe gegadigde groslijst', waarbij u aangeeft voor welke groslijst u zich wilt aanmelden. U krijgt binnen 48 uur een reactie met een definitieve uitnodiging tot aanmelding op één of meerdere groslijsten.

groslijsten@zoetermeer.nl

Aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze groslijst, leest u in onderstaande documenten.

Selectiemethode Zoetermeer

Selectiemethode groslijst gemeente Zoetermeer

Handleiding EMVI voor opdrachtnemers

EMVI-ON Handleiding

U kunt zich voor meerdere groslijsten aanmelden. Hiervoor moet u wel voldoen aan de groslijst specifieke gestelde eisen, en de bijbehorende bewijsstukken kunnen overhandigen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Uniform Europees Aanbestedingsdocument. U bent zelf verantwoordelijk om uw gegevens up-to-date te houden.

Meer informatie

Heeft u vragen over uw registratie of over het proces van aanmelden? Dan kunt u terecht bij Qfact. Tijdens kantoortijden gaan zij binnen 2 uur aan de slag met uw vraag.

helpdesk@qfact.nl