Dat de afkorting GFT afval staat voor Groente Fruit en Tuinafval weet u natuurlijk al lang. Maar weet u ook dat etensresten met het GFT afval weggegooid mogen worden? Denk aan visgraten, eierschalen en koffiepads. Om dit duidelijker te maken, wordt de afkorting nu uitgebreid met de letter 'E' van etensresten. Voortaan is GFT dus GFT+E.

Waarom is het zo belangrijk om GFT+E afval te scheiden?

We willen in Zoetermeer het aantal kilo's restafval verminderen. Restafval wordt verbrandt wat slecht is voor het milieu, omdat dit voor veel uitstoot van CO2 zorgt. Bovendien zijn de kosten voor het verwerken van restafval hoger, dan het recyclen van GFT+E. Door het afval te scheiden, proberen we de heffing voor afvalverwerking zo laag mogelijk te houden.

Wat gebeurt er met GFT+E?

Van GFT+E wordt biogas gemaakt. Dit kan worden omgezet in groene energie, namelijk warmte en elektriciteit. Dus als u etensresten weggooit bij het GFT+E afval, verspilt u geen voedsel. U draagt juist bij aan het opwekken van schone energie.

Campagne

De gemeente is kortgeleden gestart met een bewustwordingscampagne over afval scheiden. De campagne heet: 'Zoetermeer aan de bak'. Op www.zoetermeeraandebak.nl(externe link) vindt u een wel/niet lijst(externe link) waarop u duidelijk kunt zien wat u mag weggooien bij het GFT+E afval. Doet u ook mee met meer afval scheiden?