Tijdens de jaarlijkse G-sportdag hebben 9 wethouders uit de regio Haaglanden een samenwerkingsovereenkomst ondertekend om het sport- en beweegaanbod voor mensen met een beperking te verbeteren.

De gemeentes vinden dat mensen met een beperking recht hebben op een goed en toegankelijk sportaanbod en slaan daarom de handen in elkaar. Door regionaal de krachten te bundelen zorgen de gemeentes voor betere aansluiting van het sport- en beweegaanbod op de wensen en behoeften van mensen met een beperking. Ook zorgt de samenwerking ervoor dat professionals op het gebied van aangepast sporten en bewegen intensiever samenwerken en kennis delen.

Wethouder Marijke van der Meer (Jeugd, onderwijs en toegankelijkheid voor gehandicapten) ondertekende de overeenkomst namens de gemeente Zoetermeer, en is blij met de regionale samenwerking. 'Voor mensen met een beperking is het niet altijd makkelijk om een geschikte sport te vinden, maar door de samenwerking van de verschillende gemeenten kunnen we regelen dat er genoeg sportmogelijkheden zijn voor iedereen. Voldoende beweging krijgen is belangrijk voor de gezondheid, en sporten in groepsverband is ook een mooie manier om vrienden te maken.'

Ondertekening tijdens G-sportdag

De ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst vond plaats tijdens de jaarlijkse G-sportdag, dit jaar in de Sportcampus Zuiderpark in Den Haag. Tijdens dit evenement kunnen mensen met een verstandelijke beperking diverse sporten uitproberen en ontdekken wat ze leuk vinden.

Tijdens het evenement hebben de wethouders de samenwerking symbolisch voortgezet door gezamenlijk een puzzel te leggen. Sporters met een beperking en hun begeleiders overhandigden een puzzelstuk aan een wethouder ter ondertekening, waarna de puzzelstukken werden samengevoegd om de overeenkomst officieel te bekrachtigen.