Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

Home > Gemeenteraad > Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

Zoetermeer zoekt nieuwe burgemeester

Beëdiging Michel Bezuijen op 1 oktober 2020

Michel BezuijenDe ministerraad is op vrijdag 4 september 2020 akkoord gegaan met de benoeming van Michel Bezuijen tot burgemeester van Zoetermeer per 1 oktober 2020. De beëdiging van Michel Bezuijen vindt plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering (installatievergadering) op donderdagavond 1 oktober 2020.

Voorafgaand aan de beëdiging neemt de gemeenteraad afscheid van oud burgemeester Charlie Aptroot en waarnemend burgemeester Jan Pieter Lokker. Deze bijzondere raadsvergadering begint om 20.00 uur en zal op deze pagina via een livestream te volgen zijn. Meer informatie volgt later.


Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester Zoetermeer

De gemeenteraad van Zoetermeer heeft in een extra raadsvergadering op donderdag 18 juni 2020 Michel Bezuijen voorgedragen als nieuwe burgemeester van Zoetermeer. Hij is daarmee de opvolger van Charlie Aptroot, die op 31 maart 2020 met vervroegd pensioen ging.

De heer M.J. (Michel) Bezuijen (24 juni 1966) is sinds 2013 burgemeester van de gemeente Rijswijk. Eerder was hij van 2003 tot 2013 wethouder en loco-burgemeester van de gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor deed hij al bestuurlijke ervaring op als raadslid in dezelfde gemeente en was hij geruime tijd werkzaam als senior onderzoeker en adjunct-directeur bij het Crisis Onderzoeks Team (COT).

Zoetermeer staat aan de vooravond van grote ontwikkelingen en uitdagingen. En na de vaststelling van de profielschets komt daar de komende tijd ook nog eens het effect van de coronacrisis bovenop. Scherpe en duidelijke keuzes met en voor inwoners, bedrijven en instellingen zijn dan ook noodzakelijk. 'Hierbij staat samenspel onder aanvoering van een burgemeester, die snel en vaardig weet om te gaan met alle rollen van het ambt, voorop', zo vertelt Jordy Boerboom, voorzitter van de vertrouwenscommissie. 'Een burgemeester met een uitstekend gevoel voor communicatie. Iemand die inzet op samenwerking en het meenemen van mensen. Maar bovenal een gebalanceerde eerste burger die met zichtbaar enthousiasme klaar staat voor Zoetermeer en de Zoetermeerders.'

De vertrouwenscommissie heeft in de afgelopen maanden de raadsaanbeveling voorbereid op basis van de door de raad vastgestelde profielschets. Er hebben 11 kandidaten op de vacature gereageerd. In de besloten raadsvergadering van 18 juni heeft de vertrouwenscommissie verslag gedaan van haar bevindingen. Tijdens de vergadering heeft de raad het besluit genomen dat Michel Bezuijen als eerste kandidaat wordt voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Zoetermeer.

De aanbeveling van de gemeenteraad wordt aangeboden aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij stelt, gehoord het advies van de Commissaris van de Koning, een advies op voor de Ministerraad. De nieuwe burgemeester wordt vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd voor een periode van zes jaar. De raad hoopt dat de nieuwe burgemeester per 1 oktober 2020 wordt benoemd. Tot de installatie blijft burgemeester Jan Pieter Lokker de taken waarnemen.

Profielschets

De Commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, ontving 11 sollicitaties voor de burgemeesterspost in Zoetermeer. De vertrouwenscommissie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. De aanbeveling wordt gedaan op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde profielschets van de nieuwe burgemeester.

Vertrouwenscommissie

De vertrouwenscommissie bestaat uit 12 gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een wethouder in de rol van adviseur van de vertrouwenscommissie.

De nieuwe burgemeester zal naar verwachting per 1 oktober 2020 het ambt gaan bekleden. Tot die tijd zal de heer J.P.J. Lokker als waarnemend burgemeester aanblijven.

Eerder stelde de gemeenteraad de profielschets (functiebeschrijving) van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer vast tijdens een bijzondere raadsvergadering op 20 februari 2020. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie, Jordy Boerboom, overhandigde tijdens deze raadsvergadering de vastgestelde profielschets aan de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de vacature vervolgens opengesteld tot en met 18 maart 2020.

Hier vindt u de vastgestelde profielschets.
U kunt hier de vergadering terugkijken. In het raadsinformatiesysteem (iBabs) kunt u de stukken inzien.
Op de website van de provincie Zuid-Holland kunt u de vacature bekijken.

Informatie voor kandidaten voor het ambt van burgemeester van Zoetermeer

Via onderstaande link komt u op een pagina met, naar de mening van de vertrouwenscommissie, relevante nadere informatie voor kandidaten die geïnteresseerd zijn in het ambt van burgemeester van Zoetermeer.

NB. Het kan zijn dat het overzicht tussentijds wordt aangepast. Dat wordt dan hier vermeld.
Toegevoegd op 6 april: jaarverslag burgemeester 2019 en basisdocument Zoetermeer 2040.

Informatie voor kandidaten

Hoe is het proces verder verlopen?

Op 24 maart 2020 heeft de provincie Zuid-Holland in een persbericht laten weten dat voor het burgemeesterschap van Zoetermeer 11 kandidaten hun belangstelling kenbaar hebben gemaakt bij Jaap Smit, commissaris van de Koning (CdK) in Zuid-Holland. De nieuwe burgemeester zal naar verwachting in oktober 2020 in functie treden. De sollicitanten - 10 mannen en 1 vrouw - variëren in de leeftijd van 35 tot 60 jaar. Van de 11 sollicitanten hebben 7 ervaring in het openbaar bestuur, de anderen komen uit het bedrijfsleven of anderszins.

Vervolgens heeft de CdK de dossiers compleet gemaakt, onder meer door referenties op te vragen, en gesprekken gevoerd met een aantal sollicitanten. Daarna heeft hij met de vertrouwenscommissie overlegd over zijn bevindingen. De vertrouwenscommissie heeft vervolgens gesprekken gevoerd met de geselecteerde kandidaten. Uit respect voor de kandidaten is dit gebeurd onder volledige geheimhouding.

Jan Pieter Lokker waarnemend burgemeester

Begin maart 2020 heeft de commissaris met de fractievoorzitters gesproken over het profiel van een waarnemend burgemeester, die tot aan de start van de nieuwe kroonbenoemde burgemeester aan zal blijven. Na goed overleg tussen de CdK en de fractievoorzitters is Jan Pieter Lokker per 31 maart benoemd tot waarnemend burgemeester voor Zoetermeer. Dit werd op 17 maart 2020 bekendgemaakt.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: