Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

Home > Gemeenteraad > Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

Zoetermeer zoekt een nieuwe burgemeester

De Vertrouwenscommissie bedankt iedereen die digitaal of schriftelijk heeft gereageerd op de concept profielschets van de nieuwe burgemeester. Hoe ziet de planning er verder uit voordat de vacature van burgemeester van Zoetermeer wordt opengesteld?

Extra raadsvergadering op 20 februari 2020

Op donderdag 20 februari 2020 biedt de Vertrouwenscommissie de profielschets van de nieuwe burgemeester van Zoetermeer aan de gemeenteraad aan.  Jordy Boerboom, voorzitter van de Vertrouwenscommissie: 'De Vertrouwenscommissie gaat nu eerst aan de slag met alle ontvangen reacties uit Zoetermeer. Wij gaan bekijken welke grote lijnen uit de reacties naar voren komen en hoe wij deze kunnen verwerken. Daarna biedt de Vertrouwenscommissie de 'aangescherpte' profielschets, een overzicht van alle reacties en een beschrijving hoe de Vertrouwenscommissie ermee is omgegaan, aan de gemeenteraad aan. Dit gebeurt tijdens een extra openbare raadsvergadering op donderdag 20 februari om 20.00 uur in de raadzaal. De commissaris van de Koning in Zuid-Holland (CdK), de heer J. Smit, is ook bij deze vergadering aanwezig. Iedereen is die avond van harte welkom.'

Openstellen vacature burgemeester

Tijdens de raadsvergadering op 20 februari geeft Jordy Boerboom een korte toelichting op het gevolgde proces om tot de profielschets (beschrijving) van de nieuwe burgemeester te komen. Vervolgens gaat de commissaris van de Koning met de raad in gesprek over de profielschets. Na afloop van dit gesprek neemt de raad er een besluit over en wordt de definitieve profielschets aan de CdK aangeboden. Dit betekent dat de weg vrij is om de vacature van burgemeester van Zoetermeer open te stellen. Dit wordt gedaan vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het wachten is dan op de sollicitanten. Na overleg tussen de CdK en de Vertrouwenscommissie zal deze commissie sollicitatiegesprekken voeren met geselecteerde kandidaten. Uit respect voor de kandidaten gebeurt dit onder volledige geheimhouding. Naar verwachting doet de gemeenteraad nog voor de zomer een aanbeveling aan de CdK wie de nieuwe burgemeester van Zoetermeer moet worden. Over de datum van de installatie van de nieuwe burgemeester is nog niets te zeggen. Deze is van vele factoren afhankelijk, waaronder de persoonlijke omstandigheden van de voor te dragen kandidaat. Tot die tijd zal de commissaris van de Koning per 1 april 2020 een waarnemend burgemeester voor de gemeente Zoetermeer aanstellen.

Vertrouwenscommissie

De Vertrouwenscommissie, die de zoektocht naar de nieuwe Zoetermeerse burgemeester begeleidt, bestaat uit twaalf gemeenteraadsleden, de griffier als secretaris van de commissie, de gemeentesecretaris en een wethouder in de rol van adviseur van de Vertrouwenscommissie.

Zoetermeer zoekt nieuwe burgemeester

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: