Verslagen, rapporten en onderzoeksprogramma

Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Verslagen, rapporten en onderzoeksprogramma

Verslagen, rapporten en onderzoeksprogramma

Hier leest u de verslagen en rapporten van de Rekenkamercommissie.

Jaarverslagen

Onderzoeksprogramma

Onderzoeken 2021

Invoering Omgevingswet

Onderzoeken 2020

Meldingen Openbare Ruimte

Veiligheid en zorg - pga

Verantwoording uitgaven armoedebeleid

Begroting en paragrafen

Onderzoeken 2019

Kaderstelling

Toegankelijkheid

Duurzame gebiedsontwikkeling

Onafhankelijke cliëntondersteuning

Beheer en onderhoud openbare ruimte

Effectiviteit duurzaam inkopen

Onderzoeken 2018

Vooronderzoek subsidiebeleid

Informatiebeveiliging

Onderzoeken 2017

Onderzoek armoedebeleid

Nulmeting decentralisaties

Evaluatie Rekenkamercommissie

Omgevingsdienst Haaglanden (ODH)

Wijkgericht werken

Prestatieafspraken woningcorporaties

Onderzoeken 2016

Privatiseringen

Cultuurbeleid

Onderzoeken 2015

Kwaliteit bestuurlijke informatievoorziening

Onderzoek quickscan indicatoren programmabegroting

Onderzoek voorspelbaarheid Wmo-uitgaven

Onderzoeken 2014

Onderzoek Beheer en Onderhoud Openbare Ruimte

Onderzoeken 2013

Onderzoek KIZ

Onderzoek aansluiting documenten P&C cyclus Deel 2: Programma Economie

Onderzoek burgerparticipatie

Onderzoek ondersteuning verenigingssport

Onderzoeken 2012

Evaluatie rekenkamercommissie

Onderzoek risicoanalyse grondexploitaties

Onderzoek welzijnssubsidies

Onderzoek mid-term review collegeprogramma

Onderzoeken 2011

Onderzoek naar het Persoonsgebonden Budget Huishoudelijke Hulp

Onderzoek duurzame toekomst

Onderzoeken 2010

Vervolg onderzoek nakoming toezeggingen

Onderzoek kwaliteit collegeprogramma

Onderzoek indicatoren programmabegroting

Wysiwyg (onder tekst)

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: