Leden Rekenkamercommissie

Home > Gemeenteraad > Rekenkamercommissie > Leden Rekenkamercommissie

Leden Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie bestaat uit drie personen: Marko Bos (voorzitter), Marian Pater en Boris Gooskens. Zij zitten niet in de gemeenteraad en twee van hen wonen zelfs niet in Zoetermeer. Op die manier kunnen zij met een 'blik van buiten' naar de gemeente en het college en de raad kijken. Wel hebben de leden van de Rekenkamercommissie ervaring met de politiek. Eén van de leden van de Rekenkamercommissie heeft ervaring in het gemeentebestuur van een andere gemeente en één lid is werkzaam bij een adviesorgaan van de overheid.

Marko Bos, voorzitter

Marko Bos (1954) heeft algemene economie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is werkzaam bij de Sociaal-Economische Raad als directeur Economische Zaken. Deze directie ondersteunt de raad bij de advisering over sociaal-economisch beleid, nationaal en Europees. Ook de borging van het Energieakkoord valt onder deze directie. In september 2016 heeft de gemeenteraad hem benoemd tot voorzitter van de Rekenkamercommissie. Sinds 1989 woont hij samen met zijn vrouw in Zoetermeer.


Marian PaterMarian Pater, lid

Sinds 2014 ben ik lid van de Rekenkamer in Zoetermeer. Mijn motivatie om lid te worden, was dat ik het belangrijk vind dat de raad onafhankelijk kan controleren of dat wat ze wil bereiken ook bereikt wordt.

Ik ben zelf in Zwijndrecht gemeenteraadslid geweest dus weet hoe belangrijk het is om een onafhankelijk onderzoek te kunnen doen. Gaat het echt wel zo goed als een college doet voorkomen; Hoe ervaren cliënten de dienstverlening van een gemeente; Wordt de raad goed op de hoogte gehouden, zijn eigenlijk standaardvragen in een rekenkamer onderzoek.

Ik ben naast rekenkamerlid programmamanager in de ICT. En hou ervan ook nog maatschappelijk actief te zijn. Dat doe ik door bestuurder te zijn van de Voedselbank in Dordrecht en van het Humanistisch Verbond. En als allerbelangrijkste ben ik moeder van twee volwassen kinderen en al ruim 25 jaar getrouwd met Cor. Dat alles maakt mijn leven lekker vol en geeft betekenis.

Boris Gooskens

Boris Gooskens, lid

Boris Gooskens (1985) is in 2019 benoemd in de rekenkamercommissie. Hij is werkzaam als directeur en organisatieadviseur bij Rijnconsult, waar hij overheden adviseert over samenwerking en organisatieontwikkeling. Hij is opgeleid als technisch-bestuurskundige aan de TU Delft. Zijn motivatie om lid van de rekenkamercommissie te zijn is om ook in andere rollen bij te dragen aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. Boris woont in Rijswijk met zijn vrouw en zoon. Als wielrenner is hij regelmatig in de omgeving van Zoetermeer te vinden, daarnaast is hij actief binnen de hockeyvereniging en houdt hij van hardlopen en kranten lezen.

Nevenfuncties leden Rekenkamercommissie

Leden van de Rekenkamercommissie kunnen naast hun functie andere activiteiten uitoefenen.

In onderstaand document vindt u een overzicht van de nevenfuncties en/of openbare betrekkingen van de leden van de Rekenkamercommissie.

Wysiwyg (onder tekst)

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: