Raden in Verzet

Home > Gemeenteraad > Raden in Verzet

Raden in Verzet

RSS

Logo Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Gecoördineerd door een Actiecomité bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden zijn leden van alle Zoetermeerse fracties aan het bellen met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor onze actie.

Op deze pagina van Raden in Verzet kunt u er alles over lezen. U vindt hier:


Hoe doet u mee? Het proces

Op 25 september houdt de VNG de digitale algemene ledenvergadering (ALV). Zoetermeer dient hier namens de actie Raden In Verzet een motie in. Wij willen met zoveel mogelijk gemeenteraden optrekken.

Behalve de motie vindt u verderop ook een handtekeningenformulier. Daarmee kan uw gemeente de motie de mede-indienen. Als u hierover een formeel raadsbesluit neemt dan graag een ondertekening door de burgemeester en de griffier.

Indien u het informeel afspreekt met uw vertegenwoordiging bij de VNG kan ondertekend worden door de burgemeester en de gemeentesecretaris. Gewoon wat het meest praktisch is.

De ondertekening stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk 20 september naar radeninverzet@gmail.com.
Dan zetten we uw gemeente bij de indieners en zorgen we ervoor dat de VNG alle handtekeningen krijgt. Natuurlijk is het ook zaak dat uw gemeente bij de digitale ALV aanwezig is en vóór de motie stemt. Het is natuurlijk mogelijk dat uw gemeente niet mee-indient, maar wel voor stemt. Daar zijn we blij mij, maar de impact is natuurlijk het grootst als er echt veel indieners zijn.

Op tijd mee indienen kan door het handtekeningenformulier ondertekend terug te sturen naar ons.

Als u het handtekeningenformulier niet vóór 20 september kunt opsturen (bijvoorbeeld omdat uw raadsvergadering pas op 24 september is), laat dat dan even aan ons weten. Wij houden daar dan rekening mee.

Zorg er a.u.b. voor dat uw gemeente een vertegenwoordiger aanwezig heeft bij VNG Ledenvergadering om mee te kunnen stemmen. Aanmelden kan via: vng.nl/artikelen/agenda-en-stukken-alv-2020.


Het laatste nieuws

25 september 2020

Raden in Verzet: Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk
De actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. De motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft is vandaag bij de ALV van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie - een initiatief van de gemeenteraad van Zoetermeer, gesteund door 54 gemeenten uit het hele land - biedt de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen als het overleg over de financiële positie van de gemeenten eventueel onvoldoende oplevert. Het gaat dan om het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De gemeenten hebben structureel meer geld nodig voor onder andere de Jeugdzorg en de Wmo en willen dat de zogenaamde opschalingskorting, waardoor gemeenten ieder jaar minder geld van het Rijk krijgen, wordt afgeschaft.

'Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die ontvangen is uit het hele land. Bijzonder aan deze motie is dat raadsleden van Zoetermeer in de zomervakantie hun collega's in het land zoveel mogelijk hebben gebeld om samen te werken. We hopen natuurlijk dat het Rijk nu uit zichzelf over de brug komt met voldoende structureel geld voor gemeenten maar als dat niet gebeurt heeft de VNG namens de gemeenten het mandaat om zich harder op te stellen in de onderhandelingen', zo laat Marijke van der Meer weten namens het actiecomité waarvan ook Vivianne van Yperen en David Weekenstroo deel uitmaken.

25 september 2020

De motie wordt ingediend door:

 1. Gemeente Zoetermeer
 2. Gemeente Oldenzaal
 3. Gemeente Maassluis
 4. Gemeente Terneuzen
 5. Gemeente Lelystad
 6. Gemeente Zuidplas
 7. Gemeente Hof van Twente
 8. Gemeente West Maas en Waal
 9. Gemeente Bergen op Zoom
 10. Gemeente Almelo
 11. Gemeente Lisse
 12. Gemeente Mook en Middelaar
 13. Gemeente Oldebroek
 14. Gemeente Westerveld
 15. Gemeente Berkelland
 16. Gemeente Veenendaal
 17. Gemeente Hillegom
 18. Gemeente Krimpenerwaard
 19. Gemeente Medemblik
 20. Gemeente Waterland
 21. Gemeente Boxtel
 22. Gemeente Middelburg
 23. Gemeente Cranendonck
 24. Gemeente Venray
 25. Gemeente Maasgouw
 26. Gemeente Aalten
 27. Gemeente Haaksbergen
 28. Gemeente Papendrecht
 29. Gemeente Barendrecht
 30. Gemeente Tynaarlo
 31. Gemeente Montfoort
 32. Gemeente Venlo
 33. Gemeente Delft
 34. Gemeente Hilversum
 35. Gemeente Vijfheerenlanden
 36. Gemeente Roermond
 37. Gemeente Stede Broec
 38. Gemeente Schiedam
 39. Gemeente Blaricum
 40. Gemeente Tiel
 41. Gemeente Nijmegen
 42. Gemeente Teylingen
 43. Gemeente Bergen NH
 44. Gemeente Roerdalen
 45. Gemeente Oss
 46. Gemeente Heumen
 47. Gemeente Berg en Dal
 48. Gemeente Woerden

En officieel ondersteund door:

 1. Gemeente Heeze-Leende
 2. Gemeente Zaanstad
 3. Gemeente Heerlen
 4. Gemeente Wassenaar
 5. Gemeente Zevenaar
 6. Gemeente Haarlem
 7. Gemeente Oegstgeest

31 augustus 2020

Het belangrijkste nieuws is dat we samen met de VNG hebben gewerkt aan een motie die helpt om samen massa te maken om de financiële positie van gemeenten te versterken. Als de motie wordt aangenomen heeft de VNG de mogelijkheid om stevige maatregelen te nemen als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert. Het gaat dan om het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting, en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

Deze motie kunt u hier downloaden: 2020 09 25 RIV Acuut meer structureel geld nodig - Motie (pdf)

Na de hieronder genoemde gemeenten hebben ook de raden van Heerlen, Terneuzen en Noordoostpolder laten weten dat ze met onze actie meedoen. Inmiddels hebben we contact met ruim 400 raadsleden van 190 gemeenten (dat is iets meer dan de helft). Een aantal raads- en commissieleden van Zoetermeer is nog steeds aan het bellen om de anderen te bereiken.

20 augustus 2020

De gemeente Zoetermeer nam het besluit voor deze actie op 13 juli. Direct op 14 juli nam Wijk bij Duurstede al een motie aan om ons te steunen, en donderdag volgden Voorschoten en Oudewater het voorbeeld. In Vijfheerenlanden lag er ook al een motie voor, maar die is vanwege de overvolle agenda doorgeschoven naar begin september. Via brieven en persberichten sloten Maassluis, Montfoort, Oegstgeest, Leiden en Mook en Middelaar zich ook aan.


De financiële doelen

Wij willen met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarvoor beperken we ons tot de drie kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Wij hebben dat op basis van de effecten in Zoetermeer berekend op 136 miljoen euro per jaar landelijk.

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg hebben we meer sturingsmogelijkheden nodig als gemeenten en geld. Op basis van het position paper van de VNG is het tekort 1400 miljoen per jaar.

Totaal

Uitgaand van de opschalingskorting in 2020 is het ruim 2,1 miljard per jaar, maar dat wordt dus al heel snel ruim 2,5 miljard per jaar.

Tekorten Jeugdzorg (Position Paper VNG pagina 8) 1.400.000.000
Wmo extra effect abonnementstarief (schatting ZTM) 136.000.000
Opschalingskorting 2025 (nu 570 mln., VNG pag. 8) 975.000.000
Totaal landelijk per jaar 2.511.000.000

Het gaat om STRUCTUREEL geld.


Wat eraan voorafging

Op 18 november 2019 gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli van dit jaar stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof, met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat nog steeds de urgentie niet werd gevoeld:

Er volgt nog onderzoek en er wordt vooral ook gekeken naar een nieuw kabinet na de verkiezingen. Dit laatste betekent dat het nog jaren gaat duren voor er mogelijk substantieel en structureel geld bij komt.

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Dat is op zich niet erg voor een keer, maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente.

Voor de gemeenteraad van Zoetermeer reden genoeg om de motie waar het allemaal mee begon aan te nemen:


Contact met het actiecomité

Wilt u op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via dit formulier: Aanmelden voor contact/informatie Raden in Verzet!

Ons actiecomité bestaat uit:

Marijke van der Meer 06 22241096
Vivianne van Yperen 06 30901307
David Weekenstroo 06 36274305

Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

Heeft u vragen of een goed idee, laat het ons weten!

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: