Raden in Verzet

Home > Gemeenteraad > Raden in Verzet

Raden in Verzet

RSS

Logo Raden in Verzet

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

De raad van de gemeente Zoetermeer besloot op 13 juli 2020 te onderzoeken of en zo ja in hoeveel gemeenten, de gemeenteraden bereid zijn om gezamenlijk actie te voeren in de richting van het Rijk met als doel te bewerkstelligen dat het gemeentefonds zo snel mogelijk structureel toereikend wordt voor de gemeentelijke taken.

Gecoördineerd door een Actiecomité Raden in Verzet bestaande uit drie Zoetermeerse raadsleden, hebben leden van de Zoetermeerse fracties contact gezocht met raadsleden uit heel Nederland op zoek naar draagvlak voor de actie.


Het laatste nieuws

25 september 2020

Gemeenten gaan stevig onderhandelen met het Rijk!

De eerste actie van Raden in Verzet heeft tot het gewenste resultaat geleid. Een motie waarin wordt opgeroepen om over te gaan tot actie als het Rijk de gemeenten onvoldoende structureel geld geeft, is tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) aangenomen met 99,3% van de stemmen.

De motie vraagt de VNG om aan het Rijk duidelijk te maken dat de gemeenten direct meer structureel geld nodig hebben en als het overleg over de financiële positie van de gemeenten onvoldoende oplevert om dan over te gaan tot acties. Het gaat dan om zaken zoals het opschorten van diverse overleggen met het Rijk, het voorbereiden van juridische acties over de opschalingskorting en het stoppen met het uitvoeren van (nieuwe) taken. De VNG wordt gevraagd om in de ledenvergadering van november te rapporteren over de stand van zaken.

De motie werd ingediend en ondersteund door:

Zoetermeer, Oldenzaal, Maassluis, Terneuzen, Lelystad, Zuidplas, Hof van Twente, West Maas en Waal, Bergen op Zoom, Almelo, Lisse, Mook en Middelaar, Oldebroek, Westerveld, Berkelland, Veenendaal, Hillegom, Krimpenerwaard, Medemblik, Waterland, Boxtel, Middelburg, Cranendonck, Venray, Maasgouw, Aalten, Haaksbergen, Papendrecht, Barendrecht, Tynaarlo, Montfoort, Venlo, Delft, Hilversum, Vijfheerenlanden, Roermond, Stede Broec, Schiedam, Blaricum, Tiel, Nijmegen, Teylingen, Bergen NH, Roerdalen, Oss, Heumen, Berg en Dal, Woerden, Heeze-Leende, Zaanstad, Heerlen, Wassenaar, Zevenaar, Haarlem, Oegstgeest, en kort voor de aanvang van de ALV meldde Hellevoetsluis dat daar ook de raad een motie had aangenomen om mee in te dienen.


De financiële doelen

Raden in Verzet wil met zoveel mogelijk gemeenten optrekken om een echte vuist richting kabinet en parlement te maken. Daarbij gaat het vooral over de volgende drie kwesties die overal spelen.

Opschalingskorting

Hier hebben alle gemeenten mee te maken. Het betreft nu 570 miljoen euro maar het loopt op tot 975 miljoen per jaar vanaf 2025. Die korting moet van tafel.

Wmo abonnementstarief

Bij de compensatie voor het verlagen van de eigen bijdragen is er onvoldoende rekening gehouden met de aanzuigende werking. Ook voor die aanzuigende werking is compensatie nodig. Wij hebben dat op basis van de effecten in Zoetermeer berekend op 136 miljoen euro per jaar landelijk. De VNG doet hier nog onderzoek naar.

Jeugdzorg

Voor de jeugdzorg hebben we meer sturingsmogelijkheden nodig als gemeenten en geld. Op basis van het position paper van de VNG is het tekort 1400 miljoen per jaar.

Totaal

Uitgaand van de opschalingskorting in 2020 is het ruim 2,1 miljard per jaar, maar dat wordt dus al heel snel ruim 2,5 miljard per jaar.

Tekorten Jeugdzorg (Position Paper VNG pagina 8) 1.400.000.000
Wmo extra effect abonnementstarief (schatting ZTM) 136.000.000
Opschalingskorting 2025 (nu 570 mln., VNG pag. 8) 975.000.000
Totaal landelijk per jaar 2.511.000.000

Het gaat om STRUCTUREEL geld.


We zijn er nog niet - Hoe blijft u op de hoogte?

Het actiecomité Raden in Verzet is erg blij met alle steun die we hebben ontvangen uit het hele land. We hopen natuurlijk dat het Rijk nu uit zichzelf over de brug komt met voldoende structureel geld voor gemeenten maar als dat niet gebeurt heeft de VNG namens de gemeenten het mandaat om zich harder op te stellen in de onderhandelingen.

Het is daarbij goed mogelijk dat raadsleden nogmaals in actie moeten komen.

Het actiecomité zal iedereen op de hoogte houden van de stappen die worden gezet. En een beroep op alle gemeenteraden doen als dat nodig is.

We hebben contact gelegd met veel raadsleden, maar nog lang niet met allemaal. Aanmelden kan nog steeds via ons formulier. U kunt zich aanmelden als raadslid, maar ook griffiers zijn natuurlijk welkom als zij onze berichten willen doorgeven aan alle raadsleden.


Achtergrond

Wat eraan voorafging: Op 18 november 2019 (en toen was er nog sprake van hoogconjunctuur) gingen er al een heleboel wethouders en enkele raadsleden naar Den Haag om te pleiten voor meer geld en meer sturingsmogelijkheden voor de jeugdzorg, maar tijdens het debat bleek dat de urgentie niet werd gevoeld.

Op 2 juli van dit jaar stonden weer vele wethouders op Het Binnenhof, met brieven van meer dan 280 gemeenten en meer dan 70 opgenomen filmpjes om de minister van BZK duidelijk te maken dat de gemeenten in grote financiële nood verkeren.

De VNG had hiervoor een position paper opgesteld:

Helaas bleek uit het volgende debat dat nog steeds de urgentie niet werd gevoeld:

De meeste raden zijn al een aantal jaren aan het bezuinigen. Dat is op zich niet erg voor een keer, maar als dat jaar na jaar moet, komt het moment dat je echt begint te snijden in hele belangrijke zaken in je gemeente.

Gezien de huidige coronacrisis en de grote gevolgen die dit heeft voor de economie maar ook voor het welzijn in de gemeenten is verder bezuinigen om de begroting sluitend te krijgen niet verantwoord.


Contact

Wilt u meedoen en op de hoogte blijven, kunt u zich aanmelden via dit formulier.

Ons actiecomité bestaat uit:

Marijke van der Meer 06 22241096
Vivianne van Yperen 06 30901307
David Weekenstroo 06 36274305

Ons mailadres is:
radeninverzet@gmail.com

We zijn raadslid geworden omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: