Raad met zomerreces

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad met zomerreces

Raad met zomerreces

Van maandag 22 juli tot en met vrijdag 30 augustus is de gemeenteraad met reces. Dit betekent dat er gedurende deze periode geen raads-/commissievergaderingen plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering is op maandag 9 september. Eind augustus kunt u hier terecht voor de agenda en stukken. Heeft u tijdens het reces een vraag over of aan de raad? Dan kunt u altijd contact opnemen met de griffie.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: