Raad met herfstreces

Home > Gemeenteraad > Nieuws van de raad > Raad met herfstreces

Raad met herfstreces

In verband met het herfstreces vinden er geen raads- en commissievergaderingen plaats in de week van 18 tot en met 22 oktober 2021.

De eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op maandag 25 oktober 2021. Kijk in de vergaderkalender voor de agenda's en stukken.

Raadsinformatie

Alle openbare stukken van de gemeenteraad en internetuitzendingen vindt u in ons raadsinformatiesysteem.

Direct naar: