Het 'Gat in de Markt' wordt een plek waar bewoners actief kunnen verblijven, ontmoeten en zich in het groen kunnen begeven. In het definitieve ontwerp is ruimte voor een crossbaantje voor kinderen, een klimwand en natuurspelen.

Wethouder Jan Iedema is blij met de uitkomst. 'De gemeente is samen met inwoners de afgelopen 4 maanden druk bezig geweest met het verzamelen van ideeën voor de tijdelijke invulling van het 'Gat in de Markt'. Het wordt een groene plek voor ontspanning en vertier.'

Bewoners stemmen op het leukste idee

Tijdens het 'Buurtbakkie' ging de gemeente met bewoners in gesprek, ook gingen studenten langs de deuren en het Stadshart in en via het online platform DoeMee Zoetermeer en verschillende sociale media konden mensen een idee inbrengen. In totaal heeft dit 101 ideeën opgeleverd voor de tijdelijke invulling. Deze ideeën zijn omgezet naar thema's, bijvoorbeeld: spelen, ontmoeten en groen. Van 10 tot en met 19 maart 2023 hebben alle inwoners van Zoetermeer kunnen stemmen op 2 schetsontwerpen om zo een voorkeur uit te spreken.

De werkzaamheden zullen naar verwachting starten in juni 2023. Voor de start van de zomervakantie zal het terrein gereed zijn. Er volgt dan een feestelijke opening. Omwonenden worden nog nader geïnformeerd via een brief.

Geen gat in de Markt meer

Na de sloop van de oude raadzaal van de gemeente Zoetermeer is er een gapend gat overgebleven aan de Markt. Op 27 juni 2022 heeft de gemeenteraad de motie: Geen gat in de Markt! aangenomen. Met deze motie is het college verzocht met een tijdelijke invulling te komen voor deze locatie en daarbij omwonenden en inwoners te betrekken. Over 3 tot 5 jaar start op de locatie de bouw van Markt 10.

Meer informatie over de Binnenstad en informatie over de lopende projecten is te vinden op www.binnenstad-zoetermeer.nl(externe link). U vindt hier ook de Visie Binnenstad 2040(externe link).