De gemeente gaat een gebiedsvisie maken voor het Burgemeester Vernèdepark en de omgeving van de Paltelaan. In de visie Zoetermeer 2040 is een toekomstbeeld geschetst voor Zoetermeer. Iedereen kan meepraten over de toekomst van het gebied.

Zoetermeer 2040

In 2040 onderscheidt Zoetermeer zich in de regio als de 'stad in en tussen de parken'. 'Het Vernèdepark is waardevol als park te behouden. Omdat het groen is verouderd en sportverenigingen willen investeren heeft het park een kwaliteitsimpuls nodig.' licht wethouder Ronald Weerwag (Ruimtelijke Ordening) toe.

De druk op de woningmarkt in Zoetermeer is groot. Het gebied biedt kansen voor woningbouw, aan de Paltelaan ligt een braakliggend terrein en er komt ruimte vrij als zwembad De Driesprong wordt gesloopt. Daarom wordt de omgeving van het park ook betrokken bij de gebiedsvisie. De herontwikkeling van het kantoorgebouw aan de Eerste Stationsstraat 185 en een plek voor een nieuwe sporthal zijn ook onderdeel van de gebiedsvisie.

Meepraten

'De gemeente wil de omwonenden, de verenigingen en bedrijven in en rond het park en alle andere inwoners uit Zoetermeer intensief betrekken bij het maken van de gebiedsvisie. Wat vinden zij positief aan het park en de omgeving? Wat kan beter, wat moet behouden blijven en wat niet en welke wensen voor activiteiten zijn er voor activiteiten die plaats kunnen vinden in het Vernèdepark en aan de Paltelaan.' aldus de wethouder.

Er worden 2 varianten van de gebiedsvisie uitgewerkt, waarbij een keuze wordt gemaakt voor een voorkeursmodel. Naar verwachting kunnen inwoners vanaf het 4e kwartaal van dit jaar meepraten. De direct belanghebbenden in en rond het park ontvangen hierover binnenkort een brief. In totaal zal het maken van de visie ongeveer een jaar duren. De gemeenteraad stelt de gebiedsvisie uiteindelijk vast.

Meer informatie: www.zoetermeer.nl/vernedeparkpaltelaan

Kaart met daarop aangegeven het Vernèdepark en omgeving Paltelaan
Vernèdepark en omgeving Paltelaan