Frankrijklaan is een van de 14 locaties in Zoetermeer die door de gemeenteraad in 2018 zijn aangewezen voor een spoedige start van woningbouw om te kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen in onze stad.

Frankrijklaan luchtfoto

Kavelpaspoort

Voor deze locatie heeft de gemeenteraad een kavelpaspoort vastgesteld met de gewenste ontwikkelrichting. Dit betreft het type woningen, doelgroepen, parkeren en bouwhoogte. Besloten is dat omwonenden en andere geïnteresseerden betrokken worden bij de invulling van de locatie, daar waar het gaat om zaken als openbaar gebied, architectuur en verkeer.

Stand van zaken

De voorwaarden die de gemeenteraad in het kavelpaspoort aan de ontwikkeling van de Frankrijklaan heeft gesteld, zijn overgenomen in de Nota van uitgangspunten voor de ontwikkeling van Markt 10 en omgeving. De actuele stand van zaken en meer informatie over de participatie van beide locaties vindt u op:

Herontwikkeling Markt 10

Meer informatie

Versnellingsagenda Woningbouw