Zoetermeer hecht veel waarde aan beeldende kunst in de stad. Vanaf de aanwijzing als groeikern in 1962 was er altijd aandacht voor kunsttoepassing in het (semi-)openbaar gebied. De gemeente verstrekte door toepassing van de percentageregeling al meer dan 250 opdrachten aan professionele kunstenaars voor unieke kunstwerken in het openbaar gebied.

Voor de uitwerking van deze kunstopdrachten leveren we per opdracht maatwerk, door projectgroepen in te stellen die onder leiding van een projectleider staan. In deze projectgroepen hebben inwoners en gebruikers een grote inbreng. Voor de advisering op diverse aspecten van het project worden interne en externe vakspecialisten aan de projectgroepen toegevoegd.

De gemeente Zoetermeer is op zoek naar meerdere externe adviseurs beeldende kunst voor advisering bij beeldende kunstopdrachten.

Taak

  • U geeft advies en ondersteunt bij de uitvoering van opdrachten beeldende kunst in de openbare ruimte. Dit gebeurt op oproepbasis, binnen gemêleerde projectgroepen en onder leiding van de projectleider beeldende kunst.
  • U draagt bij aan passende invulling van participatie bij beeldende kunstopdrachten, met vroegtijdige en verregaande inbreng voor inwoners en gebruikers, volgens de visie van onze gemeenteraad.

Profiel

  • U heeft een brede interesse op het gebied van beeldende kunst en vormgeving en ruime ervaring met opdrachtsituaties. U geeft blijkt van inzicht in de rol die beeldende kunst in een stad speelt op zowel stedenbouwkundig als maatschappelijk gebied.
  • U bent breed inzetbaar voor de artistieke, technische en procedurele begeleiding van kunstopdrachten en beschikbaar op wisselende dagen en tijden. Daarbij gebruikt u uw relevante netwerk binnen de beeldende kunstwereld, uw kennis van het productieveld en van gemeentelijke procedures.
  • U heeft ervaring met verregaande participatie van inwoners bij het realiseren van beeldende kunsttoepassingen en respecteert hun wensen. U laat zien dat u binnen een projectgroep kunt samenwerken, dat u creatieve - maar werkbare ! - ideeën heeft over het genereren van inbreng van inwoners, instellingen en bedrijven en u geeft tevens blijk van goede communicatieve vaardigheden.

Beschikbaarheid

In verband met komende activiteiten zoeken wij kandidaten die al op korte termijn beschikbaar zijn. Enige mate van flexibiliteit is noodzakelijk in verband met wisselende vergadertijden. Verder is een korte reistijd naar Zoetermeer een pre. De voor deze werkzaamheden te reserveren tijd is afhankelijk van het aantal kunstopdrachten waarbij u betrokken wordt en van de vergaderfrequentie voor deze opdrachten.

Vergoeding

  • Het honorarium is gesteld op € 50,- per uur, exclusief BTW, op declaratiebasis.
  • Reistijd van en naar Zoetermeer wordt niet vergoed.
  • Reiskosten worden vergoed op basis van openbaar vervoer 2e klasse of op basis van een kilometervergoeding à € 0,21 per kilometer.

Declaraties worden per project uitgesplitst en per kwartaal ingediend en uitgekeerd.

Meer informatie

Meer informatie over de stad Zoetermeer en de collectie beeldende kunst in de openbare ruimte kunt u vinden op de gemeentelijke website via www.zoetermeer.nl/kunst.

Voor nadere informatie over de inhoud van de taak van de externe adviseurs beeldende kunst en over het profiel, de beschikbaarheid en de vergoeding kunt u bellen met mevrouw E. Tap via 079-346 8910.

Uw sollicitatie

Uw sollicitatie bestaat uit een beknopt en relevant curriculum vitae en een brief met uw motivatie. Deze dient u voor maandag 27 maart 2023, 9.00 uur te sturen aan mevrouw E. Tap via e.tap@zoetermeer.nl.